Ochrana osobních údajů

Jsme společnost: PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA     

IČ: 87620979

Pracovní zařazení RESCUE TRAINING – školení a tréninky první pomoci

Provozujeme e-shop na webových stránkách:

www.resucetraining.cz

www.zdravotni.kurzy.cz

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.                   Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře a emailu. Jsou to: Osobní údaje účastníka (klienta), jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich sužeb.

Údaje potřebujeme k vystavení certifikátů a osvědčení.

Dále je potřebujeme k vystavení faktur a platebních dokladů.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Dále z důvodu povinné ekonomicko-hospodářské legislativy ČR.

Dále z důvodu povinné hospodářské legislativy příslušných ministerstev, vydávajících akreditace programů (nutná evidence uchazečů, archivace).

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat do odvolání vašeho souhlasu nebo ukončení našich oficiálních služeb. Vyhrazujeme si rovněž právo data smazat kdykoliv, bude-li to z naší strany nutné.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, firemní či institucionální identifikátory.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté, pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat do odvolání vašeho souhlasu nebo ukončení našich oficiálních služeb. Vyhrazujeme si rovněž právo data smazat kdykoliv, bude-li to z naší strany nutné.

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při objednání služeb nebo nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby / nákupu a poté, pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat do odvolání vašeho souhlasu nebo ukončení našich oficiálních služeb. Vyhrazujeme si rovněž právo údaje smazat kdykoliv, bude-li to z naší strany nutné.

Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: zdravotni.kurzy@gmail.com

II.                Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás.

Správu vašich osobních údajů a jiných dat má v kompetenci výhradně vedoucí zaměstnanec a ekonom / účetní. Nikomu jinému se data neposkytují.

V případě potřeby je možno data sdělit kontrolním institucím / úřadům ČR, a to pouze v zákonem oprávněných situacích.

Pro potřeby zasílání zboží poštou, musíme zadat adresu adresáta (jméno, příjmení, adresu) poštovním či zásilkovým společnostem.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dál měli vědět:

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese zdravotni.kurzy@gmail.com

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

 

Technický názevVydavatelÚčel o popis cookiesDoba trvání
Google AnalyticsGoogle LLC IPASledování návštěvnosti webuRelační

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

III.                   Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.

Rok zahájení působnosti
Vzdělávacích programů
Mezinárodní vzdělávací programy

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021