Školení první pomoci

pro firmy a instituce

Školení první pomoci se zaměřením na rizika pracovního prostředí firem a institucí. Realizováno v rámci BOZP předpisů a pravidelných školení personálu, pro splnění zákonných podmínek. Sestaveno dle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady a aktuálních standardů PP. Školená instituce obdrží bilingvální certifikát.

Délka kurzu (hod)
Termíny po domluvě
Rok zahájení působnosti

Popis kurzu:

Školení první pomoci se zaměřením na konkrétní rizika pracovního prostředí dané instituce. Je plně v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci – § 102 odst. 6, § 103 atd.). Normou výuky jsou mezinárodní doporučení EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL – GUDELINES a aktuální standardy PP. Osnova programu se přizpůsobuje požadavkům klienta tak, aby co nejlépe vystihovala potřeby dané instituce. Školení vedeme živou formou, s řadou zážitkových simulací a praktických nácviků. Nejedná se o statacikou přednášku, ale interaktivní výuku s reflektem na činnost pracovníků, vedoucí k získání potřebných dovedností. Účastníci ošetřují imitovaná poranění, řeší nejčastější akutní stavy, se kterými se mohou na pracovišti setkat. Seznámí se s použitím lékárničky, bezpečnostních pomůcek, zdravotnického materiálu dle specifik prostředí (popáleninové sady, chemické oplachy). Trénujeme na digitálních modelech s monitoringem, výukových defibrilátorech různých typů, trenažerech pro simulaci dušení apod. Pomůcek je vždy zajištěn dostatek tak, aby měl každý účastník možnost nácviku. 

Osnova zahrnuje pravidla osobní bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek, přístupy ke zraněným. Dále výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení. Resuscitace je rozšířena o použití automatického externího defibrilátoru AED, popis přístroje, význam laické defibrilace, algoritmy CPR-AED. Urgentní stavy a akutní onemocnění jsou zastoupeny tématy, vycházejícími z rizik daného pracovního prostředí, např. krvácení, úrazy, popáleniny, poleptání, úraz oka, úraz elektrickým proudem, postup první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi a vybraná akutní onemocnění. 

Naše výukové prostředky jsou unikátní, pomůcky pro výuku a poskytování první pomoci má k dispozici každý účastník. U nás máte jedinečnou možnost sáhnout si a reálně vyzkoušet vše co byste mohli v první pomoci potřebovat nebo se inspirovat pestrou škálou novinek ve zdravotnických prostředcích a materiálech. 

Organizace kurzu:

Délka kurzu:

Program je v délce 3 hodin.

Termíny domlouváme individuálně, časově se snažíme přizpůsobit.

Školení lze připravit přímo u vás na pracovišti, což je nejčastější způsob realizace. 

Menší skupinu nebo jednotlivce lze proškolit také u nás v učebně. 

Certifikát:

Školená instituce obdrží bilingvální certifikát s legislativními parametry a popisem programu.

Rovněž potvrdíme prezenci a případné školicí formuláře (záznamové protokoly).

Platba:

Dohodou / účtujeme za skupinu.
 
Dle požadavků vystavíme fakturu. 
 

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021