Školení první pomoci pro pedagogy a školní personál

Školení první pomoci pro pedagogy a školní personál, s konkrétním zaměřením na rizika pracovního prostředí školských zařízení. Splňuje požadavky Zákoníku práce, je sestaveno dle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady a standardů první pomoci. Školená instituce obdrží bilingvální certifikát. 

Délka kurzu (hod)
Termíny po domluvě
Rok zahájení působnosti

Popis kurzu:

Ve školním prostředí se často setkáváme se vznikem úrazů. Poškození zdraví se může týkat nejen žáků, studentů, ale i pracovníků. Proto je dle zákona zaměstnavatelům ukládána povinnost těmto rizikům předcházet. Školení první pomoci společně s BOZP jsou základními prvky důležité prevence. Kdo je připraven, není překvapen.  

Program je v souladu se Zákoníkem práce (č. 262/2006 Sb.), zaměřený na zdravotní rizika školního prostředí (určeno veškerému školnímu personálu) a v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j. 37014/2005-25 – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT.

Školení je určeno všem pedagogickým institucím (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, SVP, MŠA), vedeno moderními zážitkovými metodami. Účastníci se pomocí praktických nácviků a simulací naučí poskytovat první pomoc dle aktuálních doporučení. Ošetřují imitovaná poranění, řeší nejčastější akutní stavy, se kterými se mohou na pracovišti setkat. Seznámí se také se správným výběrem a použitím zdravotnického materiálu, prací s lékárničkou a bezpečnostními pomůckami. 

Probíraná témata zahrnují základní podporu životních funkcí, resuscitaci na digitálních modelech, resuscitaci s AED defibrilátorem, péči o člověka v bezvědomí. Urgentní stavy a akutní onemocnění jsou zastoupeny tématy, vycházejícími z rizik daného pracovního prostředí a apelem na místní věková specifika (předškolní vs školní dítě, adolescent, dospělá osoba). Konkrétní osnovu doplňujeme pro každou instituci individuálně. Při výuce používáme CPR figuríny s digitálním monitorem, AED trenažery, imitovaná poranění (rány, zlomeniny), umělou krev, obvazový materiál a vybraný zdravotnický materiál dle rizik pracovního prostředí. Pomůcek je vždy zajištěn dostatek tak, aby měl každý účastník možnost nácviku.  

Naše výukové prostředky jsou unikátní, pomůcky pro výuku a poskytování první pomoci má k dispozici každý účastník. S námi máte jedinečnou možnost sáhnout si a reálně vyzkoušet vše co byste mohli v první pomoci potřebovat nebo se inspirovat pestrou škálou novinek ve zdravotnických prostředcích a materiálech. 

V reakci na současné trendy ve vzdělávání v evropském kontextu, udělujeme školené instituci bilingvální certifikát (osvědčení) o absolvovaném programu.   

Organizace kurzu:

Délka kurzu:

Kurz je v délce 3 hodin.

Termíny domlouváme individuálně, časově se snažíme přizpůsobit.

Školení lze připravit přímo u vás na pracovišti, což je nejčastější způsob realizace. 

Menší skupinu nebo jednotlivce lze proškolit také u nás v učebně. 

Certifikát:

Školená instituce obdrží bilingvální certifikát s legislativními parametry a popisem programu.

Rovněž potvrdíme prezenci a případné školicí formuláře (záznamové protokoly).

Platba:

Dohodou / účtujeme za skupinu.
 
Dle požadavků vystavíme fakturu. 
 

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021