RESCUE TRAINING CZ

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT ČR, MPSV ČR a EFR C.

O nás

Kvalita, profesionalita, vazba na klienta!

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce zaměřená na výuku kurzů první pomoci. Připravujeme vzdělávací programy v oblasti zdravovědy, rekvalifikační kurzy, školení a semináře. Působnost jsme zahájili v roce 2007, našimi kurzy prošla řada institucí, soukromých i státních subjektů. Vzděláváme školitele, instruktory, zdravotníky, trenéry, pedagogy, sociální pracovníky a širokou veřejnost. Jsme držiteli instruktorské licence k výuce mezinárodních programů první pomoci EMERGENCY FIRST RESPONSE Corp. s celosvětovou platností.

MŠMT ČR

Akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

EMERGENCY FIRST RESPONSE

Mezinárodní certifikace EMERGENCY FIRST RESPONSE

MPSV ČR

Akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

AED

Certifikovaná instituce pro školení CPR AED providerů

Náš Tým

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA

Course Director, Training Manager, kontaktní osoba

Garant:

MUDr. Radka Brucknerová

Garant:

MUDr. Ivo Kolář, MBA, LL.M.

Garant:

doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D.

Ekonom:

Ing. Jana Křiváková

Lektorský sbor:

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Mgr. Martina Vantuláková

 

Mgr. et Bc. Michal Pernica
Angelus Špiruda, DiS. et DiS.

 

MUDr. et Ing. Štěpán Svoboda, DiS.
Ing. Jana Nováková, DiS.

 

Bc. Milan Jurča
Jiří Matějka / Mistr plavčí

Naše spolupráce

HN-RESCUE

Hynek Novotný, MBA

RESCUE PARDUBICE, z.s.

MUDr. Ivo Kolář, MBA, LL.M.

Vodní záchranná sl. Brno-město, z.s.

Ing. Ondřej BRUNN

Czech SAR Team, z.s.

Martin Chovanec, BA

Rok zahájení působnosti
Vzdělávacích programů
Mezinárodní vzdělávací programy

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021