První pomoc u dětí I.

Resuscitace, urgentní stavy

Kurz první pomoci se zaměřením na děti všech věkových kategorií. Level I. se specializuje na základní podporu životních funkcí, resuscitaci s AED defibrilátorem a urgentní stavy bezprostředně ohrožující dítě na životě. Absolventi obdrží bilingvální osvědčení.

Délka kurzu (hod)
16. 9. od 13:00
Cena (Kč)

Popis kurzu:

Kurz první pomoci se zaměřením na děti všech věkových kategorií (0 – 18 let). Je vhodný zejména pro maminky, pedagogy, všechny osoby pracující s dětmi. Program je sestaven dle nejnovějších mezinárodních doporučení EVROPSKÉ RESUSCITAČNÍ RADY a aktuálních standardů první pomoci. Na levelu I. vyučujeme základní podporu životních funkcí. Účastníci si osvojí správné postupy resuscitace, trénují resuscitaci dítěte s použitím AED defibrilátoru a péči o dítě v bezvědomí. Na výukových trenažerech si vyzkouší první pomoc u dušení kojence, předškolního i školního dítěte. Výuka úrazových stavů zahrnuje zástavu masívního krvácení a ošetření vážných traumat (např. péči o otevřenou zlomeninu).

Výuka probíhá formou praktických nácviků s řadou zážitkových simulací. Účastníci resuscitují na CPR figurínách s digitálním monitorem, používají různé typy AED defibrilátorů, ošetřují imitovaná poranění (krvácení, rány, zlomeniny), seznámí se s použitím moderního obvazového materiálu pro první pomoc. 

Naše výukové prostředky jsou unikátní, pomůcky pro výuku a poskytování první pomoci má k dispozici každý účastník. U nás máte jedinečnou možnost sáhnout si a reálně vyzkoušet vše, co byste mohli v první pomoci potřebovat nebo se inspirovat pestrou škálou novinek ve zdravotnických prostředcích a materiálech. 

V reakci na současné trendy ve vzdělávání v evropském kontextu, udělujeme absolventům bilingvální certifikát (osvědčení) o absolvovaném programu.   

Organizace kurzu:

Délka kurzu:

Kurz je v délce 3 hodin.

Termíny kurzu Staré Město u Uherského Hradiště:

16. 9. 2024 od 13:00, učebna Altéře 430, 686 03 Staré Město 

Pro otevření individuální formy, je nutné přihlášení min. 4 osob.
 
Platba:
 
1990 Kč / osobu lze uhradit hotově v den zahájení nebo převodem na účet (informace na emailu)   
 
Výstupní osvědčení:
 
Bilingvální certifikát (osvědčení) o absolvovaném programu
 

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se prostřednictvím formuláře nebo nás kontaktujte.

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021