Základy první pomoci

pro pracovníky v sociálních službách

Školení první pomoci se zaměřením na rizika pracovního prostředí institucí sociálních služeb. Realizováno v rámci BOZP předpisů a pravidelných školení personálu, pro splnění zákonných podmínek. Je sestaveno dle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady a aktuálních standardů PP. Absolventi obdrží osvědčení

Délka kurzu (hod)
Termíny po domluvě
Rok zahájení působnosti

Popis programu:

Školení první pomoci se zaměřením na konkrétní rizika pracovního prostředí sociálních služeb. Realizováno v rámci BOZP předpisů a pravidelných školení personálu pro splnění podmínek Zákoníku práce 262/2006 Sb. Program tvoří praktické nácviky modelových situací, zaměřených na urgentní stavy významné svou četností v sociálních službách. Pracovníkům poskytuje potřebné návody a zásady pro poskytnutí první pomoci. Je vedený zážitkovými metodami, interaktivními modelovými simulacemi, praktickými nácviky na digitálních modelech a výukových trenažerech. Nejedná se o statacikou přednášku, ale interaktivní výuku s reflektem na činnost pracovníků, vedoucí k získání potřebných dovedností. Účastníci ošetřují imitovaná poranění, řeší nejčastější akutní stavy, se kterými se mohou na pracovišti setkat. Seznámí se také se správným použitím zdravotnického materiálu, prací s lékárničkou, bezpečnostními pomůckami. 

Obsah zahrnuje pravidla osobní bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek, přístupy ke zraněným. Výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení (ERC GUIDELINES), s ohledem na aktuální trendy v dané oblasti. Resuscitace je rozšířena o použití automatického externího defibrilátoru AED, popis přístroje, význam laické defibrilace, algoritmy CPR-AED. Urgentní stavy a akutní onemocnění jsou zastoupeny tématy, vycházejícími z rizik daného pracovního prostředí, např. dušení či zástava masívního krvácení, ošetření běžných ran, poranění skeletu, postup první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi a vybraná akutní onemocnění. 

Naše výukové prostředky jsou unikátní, pomůcky pro výuku a poskytování první pomoci má k dispozici každý účastník. U nás máte jedinečnou možnost sáhnout si a reálně vyzkoušet vše co byste mohli v první pomoci potřebovat nebo se inspirovat pestrou škálou novinek ve zdravotnických prostředcích a materiálech. 

Organizace kurzu:

Délka kurzu:

Kurz je v délce 4 hodin.

Termíny domlouváme individuálně, časově se snažíme přizpůsobit.

Školení lze připravit přímo u vás na pracovišti, což je nejčastější způsob realizace. 

Menší skupinu nebo jednotlivce lze proškolit také u nás v učebně. 

Certifikát:

Každý účastník obdrží osvědčení s legislativními parametry a popisem programu.

Rovněž potvrdíme prezenci a případné školicí formuláře (záznamové protokoly).

Platba:

Dohodou / účtujeme za skupinu.
 
Dle požadavků vystavíme fakturu. 
 

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021