RESCUE TRAINING CZ

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV ČR

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT ČR a MPSV ČR


Kurzy první pomoci

Kurzy první pomoci, akreditovaná zdravotnická školení, programy první pomoci s mezinárodní platností! 

Vítejte na stránkách RESCUE TRAINING CZ

Akreditovaná vzdělávací instituce

Kurzy první pomoci, rekvalifikační kurzy, školení a semináře 

Výuka mezinárodních programů první pomoci EMERGENCY FIRST RESPONSE 

Působnost od roku 2007

Činnost a služby:

Rekvalifikační kurzy

ČLEN PRVNÍ POMOCI - školitel, instruktorský kurz.
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ - zdravotník pro tábory, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy apod.

Kurzy první pomoci

První pomoc u dospělých, první pomoc u dětí, první pomoc ve sportu.

EMERGENCY FIRST RESPONSE

Mezinárodní programy první pomoci s certifikací, 4 výukové levely s možností vzájemných kombinací, kurz CPR and AED.

Školení pro firmy a instituce

Programy první pomoci pro firemní pracovníky na míru, vyškolení firemních zdravotníků, garantů a školitelů první pomoci, použití automatického externího defibrilátoru (AED), návrhy a zajištění lékárniček dle rizik pracoviště.

Školení pro sociální služby

Akreditovaný program PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PRO PSS, certifikovaný program ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PSS.

Školení pro pedagogy

Školení první pomoci pro pedagogy a školní personál, MŠ/ZŠ/SŠ/VOŠ/VŠ.

Výběr nejpopulárnějších kurzů první pomoci:

Rekvalifikační kurz akreditován MŠMT ČR, certifikace k funkci instruktora první pomoci, ..

Kurzy první pomoci u dětí, základní podpora životních funkcí a první pomoc u všech dětských kategorií, ..  

Rekvalifikační kurz akreditován MŠMT ČR, certifikace k funkci zdravotníka zotavovacích ackí, ..

První pomoc ve sportu a základy sportovních poranění. Vybrané sportovní úrazy a základní techniky pevného tejpingu, .. 

Mezinárodní kurzy první pomoci s certifikací EMERGENCY RESPONDER ve 4 levelech, ..

Kurz základů tejpování pružnými tejpy. Příprava, metodika, materiály, indikace, způsoby aplikace a vybrané tejpovací techniky, .. 

Rok zahájení působnosti
Vzdělávacích programů
Mezinárodní vzdělávací programy

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021