Kurzy PRVNÍ POMOCI, REKVALIFIKAČNÍ KURZYZDRAVOTNICKÁ ŠKOLENÍ

Školení PRVNÍ POMOCI pro firemní pracovníky

Školení PRVNÍ POMOCI pro pedagogy a zaměstnace školních institucí

Certifikace LEKTORŮ ZDRAVOVĚDY / ŠKOLITELŮ PRVNÍ POMOCI

Výuka MEZINÁRODNÍCH KURZŮ PRVNÍ POMOCI

Výuka ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY pro AUTOŠKOLY

Kurzy RESUSCITACE s AED defibrilátorem - CPR AED

Rozšířená výuka RESUSCITACE s AED a OXYGENOTERAPIÍ - CPR OXY AED

Certifikace FIREMNÍHO ZDRAVOTNÍKAGARANTA PRVNÍ POMOCI

KREDITY pro nelékařské zdravotnické pracovníky (CŽV)

ZDRAVOTNICKÉ DOZORY (LVK, tábor, škola v přírodě, sportovní akce)

            

Jsme certifikováni k výuce mezinárodních kurzů první pomoci s celosvětovou platností! 

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com