Emergency First Response

Primary Care (BLS CPR)

Základní podpora životních funkcí (Basic Life Support), precizní nácviky resuscitace na digitálních modelech a urgentní stavy vyučované interaktivními zážitkovými metodami v programu první pomoci s mezinárodní platností! Získejte osobní certifikaci EFR Respondera v levelu Primary Care, 2x certifikát a plastovou ID kartu v mezinárodním programu! 

Délka kurzu (hod)
11. 9. od 13:00
Cena (Kč)

Popis kurzu:

Kurz je zaměřen na základní podporu životních funkcí (Basic Life Support CPR) a neodkladné život ohrožující stavy v mezinárodním konceptu společnosti EMERGENCY FIRST RESPONSE. Vhodný pro zájemce, kteří chtějí získat certifikát prokazující znalosti Primary Care (proškoleného poskytovatele) s platností v zahraničí. Výuka je vedena dle instrukcí licencovaného programu společnosti EFR. Za použití moderních metod, praktických nácviků a simulací se účastníci naučí kardiopulmonální resuscitaci (CPR) dle nejnovějších doporučení European resuscitation Council (ERC) guidelines. Pečují o člověka v bezvědomí, aplikují zotavovací polohu (Recovery position). Ošetřují imitovaná poranění se závažným krvácením, na trenažerech řeší obstrukci dýchacích (dušení). Poskytují první pomoc člověku s poraněním páteře a pečují o zraněného v šokovém stavu. Účastníci se seznámí s principem a hodnocením linky života (Cycle of Care), která stanovuje a algoritmizuje priority první pomoci v urgentních stavech. Důkladná praktická cvičení vedou k získání dovedností použitelných v reálném životě. Absolvent se stává certifikovaným poskytovatelem „Emergency Responderem“ BLS CPR. 

Naše výukové prostředky jsou unikátní, pomůcky pro výuku a poskytování první pomoci má k dispozici každý účastník. U nás máte jedinečnou možnost sáhnout si a reálně vyzkoušet vše co byste mohli v první pomoci potřebovat nebo se inspirovat pestrou škálou novinek ve zdravotnických prostředcích a materiálech. 

Certifikace:  

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stávají Emergency Respondery, certifikovanými poskytovately první pomoci  (odpovídající úrovně dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta Emergency Respondera. Platnost mezinárodní certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER).

Výstupní osvědčení:

1x Mezinárodní certifikát (AN)

1x Bilingvální certifikát (CZ/AN)

1x Plastová ID Card

Organizace kurzu:

Délka kurzu:

Kurz je v délce 4 hodin.

Termíny kurzu Staré Město u Uherského Hradiště:

11. 9. 2024 od 13:00, učebna Altéře 430, 686 03 Staré Město 

Pro otevření individuálního termínu, je nutné přihlášení min. 2 osob.
 
Platba:
 
4990 Kč / osobu lze uhradit hotově v den zahájení nebo převodem na účet (informace na emailu)   
 

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se prostřednictvím formuláře nebo nás kontaktujte.

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021