Emergency First Response

Secondary Care (First Aid)

Následná péče, první první pomoc a monitoring zraněného do příjezdu záchranné služby. Interaktivní výcvik, ošetření imitovaných poranění, vyšetřovací techniky, diagnostika symptomů, použití zdravotnického vybavení a další témata v programu první pomoci s mezinárodní platností! Získejte osobní certifikaci EFR Respondera v levelu Secondary Care, 2x certifikát a plastovou ID kartu v mezinárodním programu! 

Délka kurzu (hod)
8. 10. od 13:00
Cena (Kč)

Popis kurzu:

Mezinárodní kurz první pomoci a následné péče o zraněného v konceptu společnosti EMERGENCY FIRST RESPONSE. Vhodný pro zájemce, kteří chtějí získat certifikát prokazující znalosti Secondary Care (proškoleného poskytovatele) s platností v zahraničí. Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci v urgentních a odložitelných stavech, včetně základního vyšetření symptomů u nemocných. Výuka je vedena dle instrukcí licencovaného programu společnosti EFR, v souladu s nejnovějšími doporučeními European resuscitation Council (ERC) guidelines a aktuálními standardy PP. Za použití moderních metod, praktických nácviků a simulací se účastníci naučí postupům první pomoci při úrazech, procvičí celotělové vyšetření skeletu. Dále trénují první pomoc u zhoršení zdravotního stavu vlivem nemocí, diagnostiku symptomů dle metodiky SAMPLE. Témata programu jsou aplikována na časté stavy, představující každodenní rizika poškození zdraví např. alergie a anafylaxe, interní poruchy, zlomeniny, termická poškození, poranění elektrickým proudem apod. Přehled je uveden níže v osnově kurzu. Důkladná praktická cvičení vedou k získání dovedností použitelných v reálném životě. Absolvent se stává certifikovaným poskytovatelem „Emergency Responderem“ následné péče a první pomoci (First Aid). 

Naše výukové prostředky jsou unikátní, pomůcky pro výuku a poskytování první pomoci má k dispozici každý účastník. U nás máte jedinečnou možnost sáhnout si a reálně vyzkoušet vše co byste mohli v první pomoci potřebovat nebo se inspirovat pestrou škálou novinek ve zdravotnických prostředcích a materiálech. 

Certifikace:  

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stávají Emergency Respondery, certifikovanými poskytovately první pomoci  (odpovídající úrovně dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta Emergency Respondera. Platnost mezinárodní certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER).

Výstupní osvědčení:

1x Mezinárodní certifikát (AN)

1x Bilingvální certifikát (CZ/AN)

1x Plastová ID Card

Organizace kurzu:

Délka kurzu:

Kurz je v délce 4 hodin.

Termíny kurzu Staré Město u Uherského Hradiště:

8. 10. 2024 od 13:00, učebna Altéře 430, 686 03 Staré Město 

Pro otevření individuálního termínu, je nutné přihlášení min. 2 osob.
 

Termíny kurzu Jablonné v Podještědí:

25. 10. 2024 od 14:00, učebna Cvikovská 258, 47125 Jablonné v Podještědí

Pro otevření individuální formy, je nutné přihlášení min. 4 osob.

Platba:
 
4990 Kč / osobu lze uhradit hotově v den zahájení nebo převodem na účet (informace na emailu)   
 

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se prostřednictvím formuláře nebo nás kontaktujte.

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021