Zdravotník zotavovacích akcí

     

 

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Délka kurzu: 42 hod.

Certifikát: Rekvalifikační certifikát (akreditace MŠMT) s neomezenou platností

Cena kurzu: 4 500 Kč

Stručný popis kurzu:

Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍ ZOTAVOVACÍCH AKCÍ je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím 17234/2020-1/175. Účastníci se naučí a prakticky procvičí první pomoc včetně resuscitace s použitím AED (automatického externího defibrilátoru). Učí se orientaci v akutních stavech a vybraných onemocněních. Absolvují bloky, které je připravují na práci zdravotníka zotavovacích akcí, dále k poskytování první pomoci na společensko-kulturních a sportovních akcích.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá každý absolvent rekvalifikační certifikát s neomezenou platností. Není tedy povinen absolvovat další pravidelná doškolení. Je však doporučeno zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců. K tomuto účelu nabízíme REFRESHER COURSES pro ZDRAVOTNÍKY ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, info zde.

Uplatnění absolventů kurzu ZZA, oblast působení:

  • Zdravotník zotavovacích akcí!
  • Zdravotník na školách v přírodě a jiných školních akcích!
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích!
  • Zdravotník na sportovních akcích!

Výuka a probíraná témata:

Výuka kurzu se skládá z odborných přednášek, praktických nácviků, praktických cvičení a simulací. Celkem v 9 předmětech se učí tématům: První pomoc, resuscitace s AED, první pomoc u dětí, BOZP a první pomoc, bezpečnost při záchraně tonoucího, základy hygieny a epidemiologie, základy somatologie, péče o nemocné v rámci zotavovací akce, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí včetně zdravotnické dokumentace. Konkrétní rozpis předmětů obdrží frekventant na kurzu a je rovněž součástí výstupního osvědčení. 

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 - stupně středního vzdělání, plavecká zdatnost (plavec).

Závěrečná zkouška:

Ke zdárnému ukončení kurzu a získání certifikátu je nutno složit úspěšně závěrečnou zkoušku, která se skládá ze 3. částí (test, ústní zkoušení, praktická dovednost).

Termíny kurzu (všední dny) Staré Město u Uh. Hradiště: 
18. 4. 2023 - od 9:00
19. 4. 2023 - od 9:00
25. 4. 2023 - od 9:00
26. 4. 2023 - od 9:00
  2. 5. 2023 - od 9:00
 
Termíny kurzu (víkendy) Staré Město u Uh. Hradiště: 
20. 5. 2023 - od 9:00
27. 5. 2023 - od 9:00
  3. 6. 2023 - od 9:00
10. 6. 2023 - od 9:00
11. 6. 2023 - od 9:00
 

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!