ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Kurz není akreditován v systému MPSV. Školení je realizováno v rámci BOZP předpisů a pravidelných přeškolení personálu pro splnění zákonné normy viz. zákoník práce 262/2006 Sb. 

Délka kurzu: 4 vyučovací hodiny 

Certifikát: Osvědčení / pro každého účastníka

Cena kurzu: Účtována za skupinu, kalkulace individuální z důvodu různých nákladů na dopravu / organizaci.

Popis školení:

Kurz zaměřený na konkrétní požadavky a rizika místního pracovního prostředí, plně v souladu s podmínkami ZÁKONÍKU PRÁCE. Konceptem jde o odborné školení, s praktickými nácviky modelových situací, zaměřených na urgentní stavy významné svou četností v sociálních službách. Pracovníkům poskytuje potřebné návody a zásady pro poskytnutí první pomoci v tomto odvětví. Obsah kurzu zahrnuje pravidla osobní bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek, přístupy ke zraněným. Stěžejním tématem je výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení (ERC GUDELINES) včetně resuscitace s použitím AED defibrilátoru. Školení pokračuje řešením vybraných urgentních stavů např. dušení či zástava krvácení. Z témat typických pro rizika daného prostředí trénujeme postupy první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi, s cévní mozkovou příhodou, epileptickým záchvatem, diabetickou komplikací či náhlým poraněním skeletu (spinální trauma, úraz hlavy). Doplňková metodická témata zahrnují vybavení lékárničky, zdravotnický materiál a potřebné směrnice vztahující se k první pomoci na pracovišti. Školení obsahuje řadu praktických nácviků, nejedná se o statacikou přednášku, ale interaktivní výuku s reflektem na činnost účastníků a získání potřebných kompetencí. Zájemcům o kurz rádi zašleme informační brožurku.

 
 
 
 
 
 
 
 
Osnova:

ZÁKLADNÍ PODPORA ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, RESUSCITACE / BASIC LIFE SUPPORT (CPR)

  • Resuscitace dospělého, pravidla, aktuální postupy, systém HANDS-ONLY CPR
  • Péče o člověka v bezvědomí. 

POUŽITÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK / USE BARRIERS

  • Nebezpečí v první pomoci, resuscitační pomůcky, prostředky osobní ochrany.

NEODKLADNÉ URGENTNÍ STAVY / URGENT CONDITIONS

  • Obstrukce dýchacích cest, dušení dospělého.
  • Řešení vážného krvácení, ošetření ran.

RIZIKA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ / RISK WORK ENVIRONMENT

  • Bolesti na hrudi, kardiální obtíže.
  • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice). 
  • Diabetes mellitus a jeho komplikace v první pomoci.
  • Epileptický záchvat.
  • Úrazy, pády, poranění skeletu (hlava, páteř, pánev apod.).

VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY / EQUIPMENT FIRST AID KIT

V případě zájmu o školení nás prosím kontaktujte