Školení první pomoci pro firmy a instituce

 

 

 

 

 

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY A INSTITUCE

Délka kurzu: Dohodou / doporučujeme alespoň 3 hod.

Certifikát: Osvědčení o školení v první pomoci (dle požadavků - hromadné / osobní).

Cena kurzu: Dohodou / dle charakteru akce.

Stručný popis:

V pracovním prostředí firem a institucí vznikají různá rizika ohrožení života a zdraví pracovníků. Proto je dle zákona zaměstnavatelům ukládána povinnost těmto rizikům předcházet, odstranit je nebo alespoň minimalizovat. Naše organizace nabízí firmám a institucím ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI se zaměřením na rizika konkrétního pracovního prostředí. Školení je plně v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci – § 102 odst. 6, § 103 atd.). Normou jsou mezinárodní doporučení EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL - GUDELINES a standardy ČČK. Náplní kurzu je základní podpora životních funkcí - resuscitace dle nejnovějších doporučení a vybrané urgentní stavy specifické pro dané pracovní prostředí (např. krvácení, úrazy, popáleniny, poleptání, úraz oka, úraz elektrickým proudem). Účastníci si procvičí kardiopulmonální resuscitaci na modelech, ošetří imitovaná poranění (zlomeniny, rány), seznámí se s novými trendy v použití zdravotnického materiálu (lékárničky). Osnova kurzu se přizpůsobuje požadavkům klienta tak, aby co nejlépe vystihovala potřeby dané instituce. Školení je živou formou, obsahuje řadu praktických nácviků, nejedná se o statacikou přednášku, ale interaktivní výuku s reflektem na činnost účastníků a získání potřebných dovedností. Při výuce používáme CPR figuríny s digitálním monitorem BRAYDEN a PRESTAN , AED trenažery G3 a HEARTMACHINE, imitovaná poranění (rány, zlomeniny), umělou krev, obvazový a speciální zdravotnický materiál (popáleninové sady, chemické oplachy, anafylaktický balíček, lékárničky apod.). Pomůcek je vždy zajištěn dostatek tak, aby měl každý účastník možnost nácviku. 

Osnova firemních školení:

  • Základní podpora životních funkcí, resuscitace / BASIC LIFE SUPPORT (CPR)
  • Neodkladné urgentní stavy, život zachraňující úkony / URGENT CONDITIONS
  • Rizika pracovního prostředí / RISK WORK ENVIRONMENT
  • Výbava lékárničky / EQUIPMENT FIRST AID KIT

Při výuce nezatěžujeme účastníky zbytečnou teorií, kurz je praktický a zaměřen na vaše zaměstnance tak, aby byli schopni v nouzové situaci reagovat, vyrozumět záchrannou složku, poskytnout základní první pomoc s použitím dostupných pomůcek a materiálu (pracovní lékárnička).   

V přípedě zájmu nás prosím kontaktujte, rádi poskytneme bližší informace a navrhneme optimální řešení.