Školení PRVNÍ POMOCI pro pedagogy

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO PEDAGOGY ZŠ, SŠ, VOŠ  A ŠKOLNÍ PERSONÁL

Ve školním prostředí vznikají různá rizika ohrožení života a zdraví žáků, studentů i samotných pracovníků. Proto je dle zákona (viz dále) zaměstnavatelům ukládána povinnost těmto rizikům předcházet, odstranit je nebo alespoň minimalizovat. Z úrazových statistik a knih úrazů školních zařízení jasně vnímáme, že školní prostředí řadíme mezi rizikové a k poškození zdraví zde dochází poměrně často. Oblast první pomoci je v tomto směru základním parametrem a neměla by být podceňována.

Typ programu, legislativa:

Školení první pomoci v rámci BOZP a Zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), se zaměřením na zdravotní rizika školního prostředí (určeno veškerému školnímu personálu) a v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j. 37014/2005-25 – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT.

Délka kurzu: 3 hod. nebo dohodou.

Certifikát: Osvědčení o školení v první pomoci (dle požadavků - hromadné / osobní).

Cena kurzu: Dohodou / účtujeme za skupinu.

Osnova školení:

Náplní kurzu je základní podpora životních funkcí - resuscitace dle příslušných doporučení evropské resuscitační rady (ERC GUIDELINES) a vybrané urgentní stavy (svou četností nejvýznamnější v PP) včetně stavů specifických pro školní prostředí. Účastníci si procvičí kardiopulmonální resuscitaci na modelech (dospělý, dítě), ošetří imitovaná poranění (zlomeniny, rány), zapojí se do praktických nácviků a simulací akutních stavů. Seznámí se s použitím lékárničky a zdravotnických novinek pro první pomoc. Při výuce používáme CPR figuríny s digitálním monitorem, AED trenažery, imitovaná poranění (rány, zlomeniny), umělou krev, obvazový materiál a vybraný zdravotnický materiál dle rizik pracovního prostředí. Pomůcek je vždy zajištěn dostatek tak, aby měl každý účastník možnost nácviku. 

  • Základní podpora životních funkcí, resuscitace / BASIC LIFE SUPPORT (CPR)
  • Použití ochranných pomůcek / USE BARRIERS
  • Neodkladné urgentní stavy, život zachraňující úkony / URGENT CONDITIONS
  • Rizika pracovního prostředí / RISK WORK ENVIRONMENT
  • Výbava lékárničky / EQUIPMENT FIRST AID KIT

Vždy jsou respektovány nejnovější postupy pro resuscitaci a první pomoc (ERC GUIDELINES, Standardy první pomoci ČČK). V případě zájmu zašleme podrobnější informace a domluvíme časové možnosti.

 

Reference na naše školení zde

Kurz lze absolvovat individuálně i skupinově (ve školách, institucích).

Rádi zodpovíme vaše dotazy, kontaktujte nás.