ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (kurz akreditovaný MPSV ČR)

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Certifikát: Osvědčení / pro každého účastníka

Cena kurzu: Účtována za skupinu (max. 20 osob ve skupině, kontaktujte nás).

Akreditace: MPSV ČR pod číslem - č. A2019/0412-PC

Popis školení:
Institucím působících v sociální péči – pečovatelé, přímá obslužná péče, péče o seniory, práce s osobami s různým druhem postižení apod.  nabízíme program PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV ČR). Bere zřetel na konkrétní požadavky pracovního prostředí poskytovné služby (pobytová, ambulantní, terénní), jeho možná rizika a je v souladu s podmínkami ZÁKONÍKU PRÁCE. Poskytuje pracovníkům potřebné návody, zásady a výstupní kompetence pro poskytnutí první pomoci v daném zařízení. Kurz je vedený interaktivními metodami a zážitkovými praktickými nácviky modelových situací. Obsah kurzu zahrnuje pravidla osobní bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek, přístupy ke zraněným. Stěžejním tématem je výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení (ERC GUDELINES), s ohledem na aktuální trendy v dané oblasti. Resuscitace je rozšířena o použití automatického externího defibrilátoru AED, popis přístroje, význam laické defibrilace, algoritmy CPR-AED. Školení pokračuje řešením vybraných urgentních stavů, vedoucích k ohrožení životních funkcí, např. dušení či zástava masívního krvácení. Ze stavů typických pro rizika daného prostředí trénujeme postupy první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi, cévní mozkovou příhodou, epileptickým záchvatem, diabetickou komplikací, anafylaktickou reakcí, poraněním skeletu (spinální trauma, úraz hlavy), ošetření běžných ran a termická poranění (popáleniny). Z metodických témat zahrnuje výuka vybavení lékárničky, zdravotnický materiál a potřebné směrnice vztahující se k první pomoci na pracovišti z pohledu platné legislativy. Školení obsahuje řadu praktických nácviků, nejedná se o statacikou přednášku, ale interaktivní výuku s reflektem na činnost účastníků a získání potřebných kompetencí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnova:

Základní podpora životních funkcí, resuscitace / BASIC LIFE SUPPORT (CPR)

 • Resuscitace dospělého, pravidla, aktuální postupy, systém HANDS-ONLY CPR, péče o člověka v bezvědomí.
 • Resuscitace s použitím automatického externího defibrilátoru AED.
 • Praktické nácviky CPR AED.
 • Použití ochranných pomůcek a pomůcek pro umělé dýchání.
 • Nebezpečí v první pomoci, resuscitační pomůcky, prostředky osobní ochrany.

Neodkladné urgentní stavy / URGENT CONDITIONS

 • Obstrukce dýchacích cest, dušení dospělého.
 • Řešení vážného krvácení, ošetření ran.

Rizika pracovního prostředí / RISK WORK ENVIRONMENT

 • Bolesti na hrudi, kardiální obtíže.
 • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice).
 • Diabetes mellitus a jeho komplikace v první pomoci.
 • Epileptický záchvat.
 • Úrazy, pády, poranění skeletu (hlava, páteř, pánev apod.).
 • Popáleniny, opařeniny.
 • Anafylaktická reakce a alergické reakce.

Vybavení lékárničky / EQUIPMENT FIRST AID KIT

 • Tipy, novinky.  
 • Předpisy a nařízení pro vybavení lékárničky. 
 • Doporučený obsah, vysvětlení k použití. 
 • Shrnutí důležitých bodů a opakování vybraných postupů, rekapitulace.
 • Doplnění potřebných informací, poradenská činnost.
Diskuze a návrhy účastníků k tématům.
 

 

 

 

Reference na naše školení zde

Rádi zodpovíme vaše dotazy, kontaktujte nás.