ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Certifikát: Osvědčení / pro každého účastníka

Cena kurzu: Účtována za skupinu (max. 20 osob ve skupině, kontaktujte nás).

Akreditace: MPSV ČR pod číslem - č. A2019/0412-PC

Popis školení:
V pracovním prostředí sociálních služeb vznikají různá rizika ohrožení života a zdraví jak samotných uživatelů služby, tak pracovníků. Proto je dle zákona zaměstnavatelům ukládána povinnost těmto rizikům předcházet, odstranit je nebo alespoň minimalizovat. Institucím působících v sociální péči – pečovatelé, přímá obslužná péče, péče o seniory, práce s osobami s různým druhem postižení apod.  nabízíme program PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV ČR). Školení poskytuje pracovníkům potřebné návody, zásady a výstupní kompetence pro poskytnutí první pomoci v tomto odvětví. Kurz je vedený interaktivními metodami a zážitkovými praktickými nácviky modelových situací. Kurz bere zřetel na konkrétní požadavky pracovního prostředí poskytovné služby (pobytová, ambulantní, terénní), jeho možná rizika a je v souladu s podmínkami ZÁKONÍKU PRÁCE. Vzdělávací program je koncipovaný jako odborné školení, s praktickými nácviky modelových situací, zaměřených na urgentní stavy významné svou četností v sociálních službách. V problematice základní podpory životních funkcí je trénován systém řetězce přežití, pravidel bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek a přístupy ke zraněným. Stěžejním tématem je výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení (ERC GUDELINES), s ohledem na aktuální trendy a pomůcky v dané oblasti. Procvičuje se rovněž použití automatického externího defibrilátoru AED, popis přístroje, význam laické defibrilace, algoritmy resuscitace CPR-AED. Školení pokračuje řešením vybraných urgentních stavů, vedoucích k ohrožení životních funkcí, např. dušení či zástava masívního krvácení, ošetření ran a popálenin. Ze stavů typických pro rizika daného prostředí jsou vyučovány a trénovány postupy první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi, s cévní mozkovou příhodou, epileptickým záchvatem, diabetickou komplikací, anafylaktickou reakcí či náhlým poraněním skeletu (spinální trauma, úraz hlavy). Z metodických témat zahrnuje výuka vybavení lékárničky, zdravotnický materiál a potřebné směrnice vztahující se k první pomoci na pracovišti z pohledu platné legislativy. Školení obsahuje řadu praktických nácviků, nejedná se o statacikou přednášku, ale interaktivní výuku s reflektem na činnost účastníků a získání potřebných kompetencí. Zájemcům o kurz rádi zašleme informační brožurku, s anotací a přehledem kompetencí absolventa.
 
Osnova (stručný popis):

Základní podpora životních funkcí, resuscitace / BASIC LIFE SUPPORT (CPR)

 • Resuscitace dospělého, pravidla, aktuální postupy, systém HANDS-ONLY CPR, péče o člověka v bezvědomí.
 • Resuscitace s použitím automatického externího defibrilátoru AED.
 • Praktické nácviky CPR AED.
 • Použití ochranných pomůcek a pomůcek pro umělé dýchání.
 • Nebezpečí v první pomoci, resuscitační pomůcky, prostředky osobní ochrany.

Neodkladné urgentní stavy / URGENT CONDITIONS

 • Obstrukce dýchacích cest, dušení dospělého.
 • Řešení vážného krvácení, ošetření ran.

Rizika pracovního prostředí / RISK WORK ENVIRONMENT

 • Bolesti na hrudi, kardiální obtíže.
 • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice).
 • Diabetes mellitus a jeho komplikace v první pomoci.
 • Epileptický záchvat.
 • Úrazy, pády, poranění skeletu (hlava, páteř, pánev apod.).
 • Popáleniny, opařeniny.
 • Anafylaktická reakce a alergické reakce.

Vybavení lékárničky / EQUIPMENT FIRST AID KIT

 • Tipy, novinky.  
 • Předpisy a nařízení pro vybavení lékárničky. 
 • Doporučený obsah, vysvětlení k použití. 
 • Shrnutí důležitých bodů a opakování vybraných postupů, rekapitulace.
 • Doplnění potřebných informací, poradenská činnost.
Diskuze a návrhy účastníků k tématům.

 

Reference na naše školení zde

Kurz lze absolvovat individuálně i skupinově (na pracovištích, v institucích).

Rádi zodpovíme vaše dotazy, kontaktujte nás.