První pomoc u dětí

 

 

 

 

 

 

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ (PEDIATRIC FIRST AID)

Kurz první pomoci se zaměřením na děti všech věkových kategorií (0 – 15 let). Je vhodný zejména pro maminky, pedagogy, a všechny osoby, které se starají nebo pracující s dětmi. Program je sestaven dle nejnovějších mezinárodních doporučení EVROPSKÉ RESUSCITAČNÍ RADY - ERC GUIDELINES a platných standardů první pomoci. Tematicky je kurz rozdělen na 4 části. V první části trénujeme základní podporu životních funkcí (resuscitaci dětí, dušení). Druhá část pokračuje první pomocí u vážných úrazů (krvácení, poranění skeletu). Ve třetí části jsou probírána vybraná akutní onemocnění dětského období, vyžadující zásah první pomoci. Čtvrtá část je věnována vybavení domácí lékárničky a základním léčivým přípravkům pro dětské období. Osnovu kurzu naleznete níže. Výuka probíhá formou praktických nácviků s instruktáží a výkladem jednotlivých stavů. Účastníci nacvičují záchranu a první pomoc na CPR figurínách s digitálním monitorem, ošetřují imitovaná poranění (krvácení, rány, popáleniny, zlomeniny), seznámí se s použitím anafylaktického balíčku a použitím moderního obvazového materiálu pro první pomoc. 

Délka kurzu: 4 hod.

Certifikát: Osvědčení o školení v kurzu první pomoci u dětí

Cena kurzu: 1900 Kč

Co se na kurzu naučíte? - osnova

ZÁKLADNÍ PODPORA ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, RESUSCITACE /BASIC LIFE SUPPORT, CPR/

 •      Posouzení situace, volání tísňové linky, komunikace s operátorem ZZS.
 •      Nebezpečí v první pomoci, resuscitační pomůcky, prostředky osobní ochrany.
 •      Kardiopulmonální resuscitace dítěte 1 – 18 let.
 •      Kardiopulmonální resuscitace dítěte 0 – 1 rok.

NEODKLADNÉ URGENTNÍ STAVY /URGENT CONDITIONS/

 •      Dušení kojence.  
 •      Dušení větších dětí.
 •      Řešení vážného krvácení, ošetření ran.
 •      Úrazy, pády, poranění skeletu.
 •      Termická poranění – popáleniny, přehřátí.

VYBRANÁ ONEMOCNĚNÍ DĚTSKÉHO VĚKU /SELECTED ACUTE ILLNESS/

 •      Anafylaktická reakce, alergické stavy.
 •      Epileptický záchvat.
 •      Akutní Laryngitida.
 •      Odstranění klíštěte, rizika infekce.
 •      Horečnatá onemocnění, febrilní křeče.

VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY, LÉČIVA PRO DĚTI /EQUIPMENT FIRST AID KIT/

 • Tipy pro vybavení lékárničky.
 • Obvazový a zdravotnický materiál.
 • Léčiva.

Termíny Staré Město u UH: 

13. 9. 2023 - od 13:00

19. 12. 2023 - od 13:00

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!

Potřebujete mít certifikát platný v zahraničí?

Kurz u nás můžete absolvovat také v mezinárodně platném programu s názvem EMERGENCY FIRST RESPONSE Care for Children (EFR Rozšířená péče o děti). Získáte celosvětově uznávaný certifikát a ID kartu. Absolventi se stanou tzv. EMREGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci (odpovídající úrovně) s mezinárodní certifikací.  

Více o EFR zde!