EMERGENCY FIRST RESPONSE AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) COURSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCY FIRST RESPONSE POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO EXTERNÍHO DEFIBRILÁTORU V KURZU CPR & AED

Kurz je zaměřen na základní podporu životních funkcí - resuscitaci (Basic Life Support CPR) a použití automatické externí defibrilace s AED (CPR + AED) všech věkových kategorií. Účastník kurzu se učí správnému provádění kardiopulmonální resuscitace (CPR) dle nejnovějších doporučení European resuscitation Council (ERC) guidelines. Seznámí se s pojmem a teorií „DEFIBRILACE“ a naučí se ovládat automatický externí defibrilátor (AED). Dodržuje bezpečnostní opatření při používání AED defibrilátoru. Absolvent se stává poskytovatelem (PROVIDEREM) rozšířené laické resuscitace s použitím defibrilátoru AED - „CPR & AED PROVIDER“.  Automatický externí defibrilátor (AED) je přístroj, pomocí něhož jsme schopni zvrátit FIBRILACI SRDCE (častý patologický stav, způsobující náhlou zástavu oběhu). V kurzu se účastníci seznámí se základní teorií laické defibrilace, s jejími postupy a fyziologickými aspekty defibrilace DOSPĚLÝ vs. DÍTĚ. Na trenažeru se učí použití a ovládání AED, algoritmus / postup linky života (Cycle of Care). Absolventi jsou schopni správně reagovat v situacích (nejen) srdeční zástavy a vyškoleni k použití AED defibrilátoru. 

Délka kurzu: 1 den (dopolední výuka) / nebo individuálně - samostudium s Work Book + praktický výcvik

Certifikát:  Mezinárodní certifikát EFR Automated external defibrillaion (CPR + AED) course, český certifikát EFR a plastová ID karta.   

Cena kurzu: 4 900 Kč

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně certifikačních poplatků, instruktorských poplatků, studijní literatury, resuscitačních pomůcek a občerstvení.

Akreditace: Emergency First Response (EMEA Ltd). 

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMERGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci  (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA. Platnost mezinárodní certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER). Platnost českého certifikátu není omezena.

Vyučované dovednosti (Skills):

 • Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost (Scene Assessment).
 • Prvotní hodnocení (Primary Assessment).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Adult CPR - Chest Compressions).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Adult CPR - Chest Compressions Combined With Rescue Breathing).
 • Bezpečnost při práci a manipulaci s kyslíkovým záchran. systémem a defibril. AED.
 • Automatická externí defibrilace (AED).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého s použitím AED (Adult CPR and AED Use).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte (Child CPR and AED Use).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte 0 - 1 rok (Infant CPR).
 • Dušení dospělého a dítěte (Adult and Child Choking).
 • Dušení kojence (Infant Choking).   

TERMÍNY - Staré Město u UH:

1. 8. 2023 - od 9:00
 

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!

Kurzy lze připravit v různých variantách - výuka o víkendech, přes týden, možná je i odpolední výuka ve všedních dnech.