První pomoc pro AUTOŠKOLY

 

 L 

 

ZDRAVOTNICKÁ PŘÍPRAVA PRO ŘIDIČE

Kurz určený především pro autoškoly, v nichž je nedílnou součástí úspěšného zvládnutí závěrečných zkoušek a získání řidičského oprávnění. Školení je však dostupné i jednotlivcům a všem motoristům, kteří mají zájem být připraveni, získat větší jistotu a dokázat poskytnout adekvátní první pomoc

Právní problematiku poskytování první pomoci řeší řada dokumentů (Zákon o péči a zdraví lidu, Trestní zákon), rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je pak předepsán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Výuka probíhá buď externě v prostorách klienta / instituce (lektor dojíždí) nebo u nás ve školicím centru.

Délka kurzu: 6 hod. (2 h. teorie, 4 h. praxe), výuka hromadná nebo individuální.   

Certifikát: Osvědčení o školení v první pomoci (v odpovídajcím rozsahu).

Cena kurzu: Instituce a autoškoly (dle dohody), jednotlivci 650 Kč / osobu.

Stručný popis probíraných témat:

 • Právní problematika
 • Povinná výbava – obsah lékárničky (auto/moto)
 • Použití ochranných pomůcek
 • Postup na místě dopravní nehody
 • Pravidla pro vyprošťování, transport a polohování zraněných
 • Péče o bezvědomého
 • Resuscitace CPR
 • Řešení krvácení
 • Řešení šokových stavů
 • Poranění hrudníku a břicha
 • Zlomeniny
 • Termická poškození
 • Otravy CO, CO2 a další intoxikace

Kurz lze absolvovat individuálně (u nás ve školicím centru) i skupinově (v autoškolách).

Rádi zodpovíme vaše dotazy, kontaktujte nás.