Medic Instructor (pro ČPP)

MEDIC INSTRUCTOR (rozšířená první pomoc)

Délka kurzu: 1 den

Certifikáty:

Osvědčení o školení MEDIC INSTRUCTOR (rozšířená první pomoc).

Osvědčení o školení „CPR & AED & OXYGEN FIRST AID PROVIDER“ (KPR s použitím záchranného kyslíkového přístroje a AED defibrilátoru).

Cena kurzu: 2900 Kč

Stručný popis kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s rozšířenou zdravotnickou první pomocí. Umožňuje nahlédnout blíže do práce profesionální zdravotnické záchranné služby a rozšířit tak znalosti Členů (instruktorů) první pomoci o tuto problematiku. V teoretické části vysvětluje doporučené postupy v oblasti resuscitace - algoritmy, použití zdravotnické techniky, zajištění dýchacích cest cest v PNP (supraglotické pomůcky, ETI), defibrilace, farmakoterapie. Praktická část obsahuje použití AED defibrilátoru, nácvik defibrilace různých věkových skupin na 2 typech AED trenažerů. Dále se trénuje kyslíkoterapie v nouzové péči OXY CPR, stavba a použití kyslíkového záchranného přístroje a ambuvaku OXY BAG. Přístroje mají evropský certifikát CE 0197 a splňují normu ISO 9001 a ISO 13 485. Poslední část je věnována monitoringu pacienta - hodnocení základních křivek ECG, měření TK manuální vs digitální tonometr, měření saturace SpO2 prstovým oxymetrem, měření krevního cukru Gl glukometrem. Z nepovinných bloků často zařazujeme na přání klientů blok chirurgického praktika, zaměřeného na invazivní zákroky a nácvik ošetření traumat na umělých poraněních, intravenózních trenažerech.        

Absolvent se stává poskytovatelem (PROVIDEREM) laické resuscitace s použitím záchranného kyslíkového přístroje a defibrilátoru AED - „CPR & AED & OXYGEN FIRST AID PROVIDER“. K této kompetenci je mu vydán certifikát.  

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, absolvovaný kurz Člena první pomoci / Instruktora první pomoci / Zdravotnického instruktora. 

Termíny Staré Město u UH:

Připravujeme...

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!