ČLEN PRVNÍ POMOCI - ŠKOLITEL

ČLEN / ČLENKA PRVNÍ POMOCI

Délka kurzu: 88 hod.

Certifikát: Rekvalifikační certifikát (akreditace MŠMT) s neomezenou platností

Cena kurzu: 11 900 Kč

Stručný popis kurzu:

Rekvalifikační kurz ČLEN / ČLENKA PRVNÍ POMOCI (dříve instruktor nebo školitel první pomoci) je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci se naučí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Získají znalosti o automatizované externí defibrilaci a procvičí použití AED (automatického externího defibrilátoru). Osvojí si orientaci v akutních stavech a vybraných onemocněních. Učí se organizaci a poskytování první pomoci na společensko-kulturních a sportovních akcích. Dále absolvují bloky, které je připravují na práci zdravotníka zotavovacích akcí a lektora první pomoci na různých úrovních vzdělávání (firmy, instituce, ZŠ, SŠ). Dle platné legislativy jsou nápomocni s organizováním a přípravou první pomoci na pracovišti (lékárničky, traumatologické plány, školení pracovníků apod.). 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá každý absolvent rekvalifikační certifikát s neomezenou platností. Není tedy povinen absolvovat další pravidelná doškolení. Je však doporučeno zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců. K tomuto účelu nabízíme REFRESHER COURSES pro INSTRUKTORY - ČLENY PRVNÍ POMOCI, info zde.

Uplatnění absolventů kurzu ČPP, oblast působení:

  • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy na všech stupních vzdělávání!
  • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole!
  • Instruktor / školitel kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru!
  • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci - na pracovišti!
  • Zdravotník zotavovacích akcí!
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích!
  • Zdravotník na sportovních akcích!

Výuka a probíraná témata:

Výuka kurzu se skládá z odborných přednášek, praktických nácviků, praktických cvičení a simulací. Celkem v 11 předmětech se učí tématům: První pomoc, první pomoc s AED, první pomoc u dětí, BOZP a první pomoc, systém přednemocniční neodkladné péče a IZS ČR, základy hygieny a epidemiologie, základy somatologie, péče o nemocné v rámci zotavovací akce a do příjezdu ZZS, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí včetně zdravotnické dokumentace, lektorské dovednosti a organizování výuky první pomoci pro instruktory. Konkrétní rozpis předmětů obdrží frekventant na kurzu a je rovněž součástí výstupního osvědčení. 

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let

Závěrečná zkouška:

Ke zdárnému ukončení kurzu a získání certifikátu je nutno složit úspěšně závěrečnou zkoušku, která se skládá ze 3. částí (test, ústní zkoušení, praktická dovednost).

Termíny kurzu (všední dny) - Staré Město u Uherského Hradiště: 
  9. 1. 2024 - od 9:00
10. 1. 2024 - od 9:00
11. 1. 2024 - od 9:00
17. 1. 2024 - od 9:00
18. 1. 2024 - od 9:00
23. 1. 2024 - od 9:00
24. 1. 2024 - od 9:00
25. 1. 2024 - od 9:00
29. 1. 2024 - od 9:00
30. 1. 2024 - od 9:00
31. 1. 2024 - od 9:00
  1. 2. 2024 - od 9:00
 
 
Termíny kurzu (víkendy) - Staré Město u Uherského Hradiště: 
  9. 3. 2024 - od 9:00
10. 3. 2024 - od 9:00
23. 3. 2024 - od 9:00
24. 3. 2024 - od 9:00
13. 4. 2024 - od 9:00
14. 4. 2024 - od 9:00
27. 4. 2024 - od 9:00
28. 4. 2024 - od 9:00
11. 5. 2024 - od 9:00
12. 5. 2024 - od 9:00
18. 5. 2024 - od 9:00
 
 

Další termíny jsou možné v individuální formě, při přihlášení alespoň 3 účastníků. V případě zájmu nás kontaktujte.

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Termíny 2020 všední dny - Staré Město u Uherského Hradiště:
5. 2. 2020
6. 2. 2020
11. 2. 2020
12. 2. 2020
13. 2. 2020
18. 2. 2020
19. 2. 2020
20. 2. 2020
25. 2. 2020
26. 2. 2020
27. 2. 2020 
     
Termíny 2020 víkendy - Staré Město u Uherského Hradiště:                         
Připravujeme                    Připravujeme