ČLEN PRVNÍ POMOCI - ŠKOLITEL

ČLEN PRVNÍ POMOCI

Délka kurzu: 88 hod.

Certifikát: Rekvalifikační certifikát (akreditace MŠMT) s neomezenou platností

Cena kurzu: 7900 Kč

Stručný popis kurzu:

Rekvalifikační kurz ČLEN PRVNÍ POMOCI (dříve instruktor nebo školitel první pomoci) je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím 9741/2017-1/289. Účastníci se naučí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Získají znalosti o automatizované externí defibrilaci a procvičí použití AED (automatického externího defibrilátoru). Osvojí si orientaci v akutních stavech a vybraných onemocněních. Učí se organizaci a poskytování první pomoci na společensko-kulturních a sportovních akcích. Dále absolvují bloky, které je připravují na práci zdravotníka zotavovacích akcí a lektora první pomoci na různých úrovních vzdělávání (firmy, instituce, ZŠ, SŠ). Dle platné legislativy jsou nápomocni s organizováním a přípravou první pomoci na pracovišti (lékárničky, traumatologické plány, školení pracovníků apod.). 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá každý absolvent rekvalifikační certifikát s neomezenou platností. Není tedy povinen absolvovat další pravidelná doškolení. Je však doporučeno zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců. K tomuto účelu nabízíme REFRESHER COURSES pro INSTRUKTORY - ČLENY PRVNÍ POMOCI, info zde.

Uplatnění absolventů kurzu ČPP, oblast působení:

  • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy na všech stupních vzdělávání!
  • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole!
  • Instruktor / školitel kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru!
  • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci - na pracovišti!
  • Zdravotník zotavovacích akcí!
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích!
  • Zdravotník na sportovních akcích!

Výuka a probíraná témata:

Výuka kurzu se skládá z odborných přednášek, praktických nácviků, praktických cvičení a simulací. Celkem v 11 předmětech se učí tématům: První pomoc, první pomoc s AED, první pomoc u dětí, BOZP a první pomoc, systém přednemocniční neodkladné péče a IZS ČR, základy hygieny a epidemiologie, základy somatologie, péče o nemocné v rámci zotavovací akce a do příjezdu ZZS, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí včetně zdravotnické dokumentace, lektorské dovednosti a organizování výuky první pomoci pro instruktory. Konkrétní rozpis předmětů obdrží frekventant na kurzu a je rovněž součástí výstupního osvědčení. 

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 - stupně středního vzdělání.

Závěrečná zkouška:

Ke zdárnému ukončení kurzu a získání certifikátu je nutno složit úspěšně závěrečnou zkoušku, která se skládá ze 3. částí (test, ústní zkoušení, praktická dovednost).

 
Termíny 2019 víkendy - Staré Město u Uherského Hradiště:
12. 10. 2019
13. 10. 2019
19. 10. 2019
20. 10. 2019
  2. 11. 2019
  3. 11. 2019
  9. 11. 2019
10. 11. 2019
23. 11. 2019
24. 11. 2019
30. 11. 2019         

 

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!