CPR & OXYGEN FIRST AID & AED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCY FIRST RESPONSE AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) & EMERGENCY OXYGEN USE ORIENTATION (OXY)

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE S POUŽITÍM AED DEFIBRILÁTORU A ZÁCHRANNÉHO KYSLÍKOVÉHO PŘÍSTROJE "CPR-AED-OXY"

Kurz s mezinárodní platností!

Délka kurzu: Jednodenní školení

Certifikáty: 

Mezinárodní certifikát (AN) - „EFR AED COURSE & EMERGENCY OXYGEN USE ORIENTATION“

Mezinárodní plastová ID karta - „EFR BLS and AED RESPONDER“

Certifikát (CZ) - „EFR AED DEFIBRILLATION & EMERGENCY OXYGEN USE ORIENTATION“

Certifikát (CZ) - „CPR & AED & OXYGEN FIRST AID PROVIDER“

Cena kurzu: 4800 Kč

Stručný popis:

Účastník kurzu se učí správnému provádění kardiopulmonální resuscitace (CPR) dle nejnovějších doporučení EUROPEAN RESUSCITATION GUIDELINES (ERC). Naučí se ovládat automatizovaný externí defibrilátor (AED), sestaví a ovládá kyslíkový záchranný přístroj. Dodržuje bezpečnostní opatření při používání obou zařízení a zná pokyny bezpečné manipulace s nimi. Oba přístroje umí připravit a použít v algoritmu neodkladné resuscitace (CPR). Použité součásti a přístroje mají evropský certifikát CE 0197 a splňují normu ISO 9001 a ISO 13 485. Kurz je vhodný zejména pro plavčíky, členy vodní záchranné služby, potápěče, profesionální či dobrovolné hasiče, kteří mají zájem ovládat rozšířené možnosti první pomoci a neodkladné resuscitace. Absolvent se stává poskytovatelem (PROVIDEREM) rozšířené laické resuscitace s použitím AED defibrilátoru a záchranného kyslíkového přístroje - „CPR & AED & OXYGEN FIRST AID PROVIDER“. 

Použití automatizované externí defibrilace (Automated External Defibrillator Use) a záchranného kyslíku (Emergency Oxygen Use Orientation) jsou vyučovány jako rozšířené dovednosti (Optional Sklill) mezinárodního kurzu EMERGENCY FIRST RESPONSE PRIMARY CARE (CPR - prvotní péče). Výstupem je tedy i mezinárodní certifikát „EFR BLS and AED RESPONDER“.

Osnova kurzu (Vyučované dovednosti / Skills):

 • Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost (Scene Assessment).
 • Prvotní hodnocení (Primary Assessment).
 • Basic Life Support - aktuální postupy kardiopulmonální resuscitace (CPR).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Adult CPR - Chest Compressions).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Adult CPR - Chest Compressions Combined With Rescue Breathing).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého s použitím AED (Adult CPR and AED Use).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte (Child CPR and AED Use).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte 0 - 1 rok (Infant CPR).
 • Dušení dospělého a dítěte (Adult and Child Choking).
 • Dušení kojence (Infant Choking).   
Rozšířené dovednosti:
 
 • Bezpečnost při práci a manipulaci s kyslíkovým záchran. systémem a defibril. AED.
 • Automatická externí defibrilace (AED).
 • Oxygenoterapie a její význam v CPR.
 • Skladba a obsluha záchranného kyslíkového přístroje.
 • Nácvik resuscitačních algoritmů (simulace).
 • Nácvik oxygenoterapie v CPR a urgentních stavech (simulace).
 • Nácvik kardiopulmonální resuscitace s použitím AED (simulace).
 • Nácviky modelových situací kombinovaného použití - CPR & AED & OXY.

Termíny - Staré Město u UH:

8. 11. 2019 - od 9:00

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!