Přihlášení na akci

S daty bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com