Ostatní kurzy a školení

Kinesio Taping (tejpování pružnými tejpy)

Resuscitace s použitím automatického externího defibrilátoru AED (CPR & AED)

REFRESHER COURSE - doškolení pro Členy první pomoci a Zdravotníky zotav. akcí

 

Akreditace MŠMT ČR, Akreditace MPSV ČR, Další vzdělávání pedagogických pracovníků v systému DVPP, Mezinárodně platné kurzy EMERGENCY FIRST RESPONSE EMEA Ltd.