Ostatní kurzy a školení

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PSS) 

Pro pracovníky v sociálních službách aktuálně nabízíme 2 varianty školení, buďto 8 hodinový akr editovaný kurz PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH nebo 4 hodinový neakreditovaný kurz ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. 

1) PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Kurz akreditovaný MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR (č. A2019/0412-PC), určeno pracovníkům sociálních služeb (PSS), cílovou skupinou jsou senioři v pobytových a ambulantních zařízeních, aktivní senioři a senioři využívající terénní služby, dále osoby různého věku s tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením. Bližší popis naleznate zde.

2) ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Kurz není akreditován v systému MPSV, školení je realizováno v rámci BOZP předpisů a pravidelných přeškolení personálu v souladu se zákoníkem práce 262/2006 Sb. (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci – § 102 odst. 6). Školení je podle požadavků objednávající instituce vždy připraveno na konkrétní rizika a požadavky daného prostředí. Bližší popis naleznat e zde.

 

 

 

 

Reference na naše školení zde

Rádi zodpovíme vaše dotazy, kontaktujte nás.