První pomoc u dětí

Kurz první pomoci se zaměřením na děti všech věkových kategorií (0 – 18 let). Je vhodný zejména pro maminky, pedagogy a všechny osoby, které se starají nebo pracující s dětmi. Program je sestaven dle nejnovějších doporučení EVROPSKÉ RESUSCITAČNÍ RADY – ERC GUIDELINES a platných standardů první pomoci. 

Délka kurzu (hod)
Datum 19. 12.
Cena (Kč)

Popis kurzu:

Kurz první pomoci se zaměřením na děti všech věkových kategorií (0 – 18 let). Je vhodný zejména pro maminky, pedagogy, a všechny osoby, které se starají nebo pracující s dětmi. Program je sestaven dle nejnovějších mezinárodních doporučení EVROPSKÉ RESUSCITAČNÍ RADY – ERC GUIDELINES a platných standardů první pomoci. Tematicky je kurz rozdělen na 4 části. V první části trénujeme základní podporu životních funkcí (resuscitaci dětí, dušení). Druhá část pokračuje první pomocí u vážných úrazů (krvácení, poranění skeletu). Ve třetí části jsou probírána vybraná akutní onemocnění dětského období, vyžadující zásah první pomoci. Čtvrtá část je věnována vybavení domácí lékárničky a základním léčivým přípravkům pro dětské období. Osnovu kurzu naleznete níže. Výuka probíhá formou praktických nácviků s instruktáží a výkladem jednotlivých stavů. Účastníci nacvičují záchranu a první pomoc na CPR figurínách s digitálním monitorem, ošetřují imitovaná poranění (krvácení, rány, popáleniny, zlomeniny), seznámí se s použitím anafylaktického balíčku a použitím moderního obvazového materiálu pro první pomoc. 

Potřebujete mít certifikát platný v zahraničí?

Kurz u nás můžete absolvovat také v mezinárodně platném programu s názvem EMERGENCY FIRST RESPONSE Care for Children (EFR Rozšířená péče o děti). Získáte celosvětově uznávaný certifikát a ID kartu. Absolventi se stanou tzv. EMREGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci (odpovídající úrovně) s mezinárodní certifikací.

Více o EFR zde!

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021