O nás

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce specializovaná na výuku zdravotních kurzů, se zaměřením na první pomoc a záchranářství. Poskytujeme rekvalifikační, specializované a individuální kurzy / školení / semináře v první pomoci a zdravovědě. Řadu let vzděláváme ve zmiňovaném oboru sportovní zdravotníky, školitele, instruktory, zdravotníky zotavovacích akcí, trenéry, pedagogy, sociální pracovníky a širokou veřejnost. Připravujeme vzdělávací programy zařazené ČESKOU ASOCIACÍ SESTER do systému celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků (kredity dle platné legislativy CŽV). V rámci systému DVPP připravujeme zdravotnická školení pro pedagogické pracovníky. Jsme držiteli instruktorské licence k výuce mezinárodních programů první pomoci EMERGENCY FIRST RESPONSE EMEA Ltd. s celosvětovou platností. Zajišťujeme zdravotnické zajištění (dozory) na společensko-kulturních akcích všech typů. Máme profesionální tým složený výhradně ze zdravotnických pracovníků (lékařů, záchranářů, sester, odborných pedagogů). Všichni naši lektoři mají vysokoškolské vzdělání a profesionální zdravotnický výcvik. Činnosti se věnujeme od roku 2007 a k výuce vlastníme řadu národních i mezinárodních akreditací.

Naše akreditace:

  • Akreditovaná vzdělávací instituce MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR 
  • Akreditovaná vzdělávací instituce MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
  • Akreditovaná vzdělávací instituce MINISTERSTVA VNITRA ČR
  • Mezinárodní certifikace EMERGENCY FIRST RESPONSE
  • CŽV nelékařských zdravotnických pracovníků - kredity ČAS
  • CŽV pedagogických pracovníků - akreditace DVPP

Naše pracovní filosofie:

- Kvalita
- Profesionalita
- Vazba na klienta

Díky profesionalitě lektorů, výbornému vybavení a příznivé ceně sklízíme se zdravotnickými školeními mnoho úspěchů již 8 let. Pevně věříme, že naše bohaté zkušenosti s dlouholetou praxí poskytnou životně důležité informace a dovednosti Vám všem, kteří nás vyhledáte a v případě spolupráce budete s našimi službami spokojeni.

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com