O nás

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce zaměřená na výuku kurzů první pomoci. Připravujeme vzdělávací programy v oblasti zdravovědy, rekvalifikační kurzy, školení a semináře. Působnost jsme zahájili v roce 2007, našimi kurzy prošla řada institucí, soukromých i státních subjektů. Vzděláváme školitele, instruktory, zdravotníky zotavovacích akcí, trenéry, pedagogy, sociální pracovníky a širokou veřejnost. Jsme držiteli instruktorské licence k výuce mezinárodních programů první pomoci EMERGENCY FIRST RESPONSE EMEA Ltd. s celosvětovou platností. 

Naše akreditace: 

  • Akreditovaná vzdělávací instituce MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOV. ČR 
  • Akreditovaná vzdělávací instituce MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
  • Mezinárodní certifikace EMERGENCY FIRST RESPONSE
  • CŽV pedagogických pracovníků - akreditace DVPP

Klíčová slova naší práce:

  • Kvalita
  • Profesionalita
  • Vazba na klienta

Pevně věříme, že naše bohaté zkušenosti s dlouholetou praxí poskytnou životně důležité informace a dovednosti Vám všem, kteří nás vyhledáte a v případě spolupráce budete s našimi službami spokojeni. 

Naučte se a poskytujte první pomoc! 

Školíme skupiny i jednotlivce!