Nabídka kurzů a šolení

  • Akreditace a rekvalifikace MŠMT ČR.
  • Akreditace MPSV ČR.
  • Akreditace MV ČR.
  • Systém celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků (kredity - ČAS).
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v systému DVPP.
  • Mezinárodně platné kurzy EMERGENCY FIRST RESPONSE EMEA Ltd.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY:

Člen první pomoci (First Aid Instructor)

Zdravotník zotavovacích akcí (School Medic)

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI:

Kurz první pomoci (First Aid Course)

První pomoc pro pedagogy (First Aid for Teachers)

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (DVPP)

Zdravotnická příprava pro řidiče a žáky autoškol (First Aid for Drivers)

První pomoc pro firemní pracovníky (možnost idividuální koncepce kurzu)

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

SPECIALIZOVANÉ:

Sportovní zdravotník (Sport-Medic)

První pomoc u dětí (Pediatric First Aid)

První pomoc ve sportu a základy sportovních poranění (Sport First Aid)

První pomoc s použitím automatického externího defibrilátoru AED (CPR & AED)

Kardiopulmonální resuscitace s použitím záchranného kyslíku a aut. ext. defibrilace (CPR-OX-AED)

První pomoc "OUTDOOR ACTIVITY" (Outdoor & Touristic First Aid)

První pomoc zážitkem, řešení reálných situací (Real First Aid)

Medic Instructor (rozšířující kurz ALS)

KURZY S CELOSVĚTOVOU PLATNOSTÍ (programy instituce EMERGENCY FIRST RESPONSE)

/EFR Primární péče CPR/

Emergency First Response Secondary Care (First Aid)

/EFR Sekundární péče - První pomoc/

Emergency First Response Care for Children

/EFR Rozšířená péče o děti/

Emergency First Response Automated External Defibrillation (AED) Course

/EFR Použití Automatického externího defibrilátoru v kurzu CPR & AED/

Emergency First Response Primary and Secondary Care (cpr/first aid)

/Efr prvotní a druhotná péče/

Další varianty kurzů EFR

REFRESHER COURSES: 

Resumé a novinky pro Instruktory - Členy první pomoci

Resumé a novinky pro Zdravotníky zotavovacích akcí

KURZY VODNÍ ZÁCHRANY

Záchranářské minimum (Lifeguard Assistant)

Plavčík (Lifeguard)

Mistr plavčí (Lifeguard Master)Více zde: https://www.rescuetraining.cz/skoleni-a-kurzy/