KURZY PRVNÍ POMOCI

  • Akreditace MŠMT ČR.
  • Akreditace MPSV ČR.
  • Akreditace MV ČR.
  • Systém celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků (kredity - ČAS).
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v systému DVPP.
  • Mezinárodně platné kurzy EMERGENCY FIRST RESPONSE EMEA Ltd.

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com