EMERGENCY FIRST RESPONSE SECONDARY CARE (FIRST AID Provider)

EFR DRUHOTNÁ PÉČE (PRVNÍ POMOC)

E.F.R. Secondary Care (First Aid) – druhotná péče / (první pomoc),  je rozšiřující kurz, který navazuje na primární péči, zvládnutou v kurzu E.F.R. Primary Care (CPR). Náplň je zaměřena na zvládnutí technik druhotné první pomoci, kterou absolvent musí ovládat zejména tehdy, není-li v dosahu Zdravotnická záchranná služba, případně má-li zpoždění. Účastníci se naučí vyšetřovat zraněného, posoudit zranění, posoudit možná onemocnění, měří fyziologické funkce, ovládají základní obvazovou techniku, ošetřují poranění skeletu, fixují zlomeniny a vykloubeniny. Struktura kurzu představuje 4 základní vyučované dovednosti.

Délka kurzu: Celodenní školení

Certifikát:  Mezinárodní certifikát EFR Secondary Care (CPR), český certifikát a plastová ID karta   

Cena kurzu: 4 900 Kč

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně certifikačních poplatků, instruktorských poplatků, studijní literatury, resuscitačních pomůcek a občerstvení.

Základní dovednosti (4 Skills):

  • Posouzení zranění, vyšetření skeletu (Injury Assessment).
  • Posouzení nemoci, vyšetření, diagnóza (Illness Assessment).
  • Obvazová technika (Bandaging).
  • Fixace zlomenin, vykloubenin a jiných traumat (Splinting for Dislocations and Fractures).
Témata první pomoci (SC) v rámci úrazů:
  • Popáleniny (Combustiones).
  • Úraz elektrickým proudem (Electric Shoc Management).
  • Poranění skeletu, traumata (Skeletal Injuries, Fractures).
Témata první pomoci (SC) v rámci akutních onemocnění:
  • Epileptický záchvat (Epileptic Fit).
  • Komplikace diabetu (Complications of Diabetes).
  • Řešení Anafylaktické reakce (Anaphylactic Reaction).
Výuka dovedností E.F.R. Secondary Care (First Aid) je aplikována na časté stavy, představující každodenní rizika poškození zdraví např. alergie a anafylaxe, interní poruchy , zlomeniny, termická poškození, poranění elektrickým proudem apod. Výuku Secondary Care lze také zaměřit na konkrétní rizika vyžádaná klientem.
 

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMERGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci  (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA. Platnost mezinárodní certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER). Platnost českého certifikátu není omezena.

TERMÍNY - Staré Město u UH:

15. 8. 2023 - od 13:30

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!