EMERGENCY FIRST RESPONSE PRIMARY CARE (BLS and CPR Provider) 

 

 

 

 

 

EFR PRVOTNÍ PÉČE (Základní podpora životních funkcí a CPR)

E.F.R. Prvotní péče (CPR) je základním kurzem společnosti Emergency First Response Corp., ve kterém se účastníci seznámí s principem a hodnocením linky života (Cycle of Care). Naučí se důležité kroky a techniky ke zvládnutí život ohrožujících situací - především kardiopulmonální resuscitaci (CPR) a další postupy u urgentních stavů, svou četností v první pomoci významných. Struktura kurzu představuje 9 základních vyučovaných dovedností a 2 dovednosti doporučené (nepovinné, rozšířené).

Délka kurzu: Celodenní školení

Certifikát:  Mezinárodní certifikát EFR Primary Care (CPR), český certifikát a plastová ID karta   

Cena kurzu: 4 900 Kč

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně certifikačních poplatků, instruktorských poplatků, studijní literatury, resuscitačních pomůcek a občerstvení.

Základní dovednosti (9 Skills):

  • Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost (Scene Assessment).
  • Použití ochranných pomůcek (Barrier Use).  
  • Prvotní hodnocení (Primary Assessment).
  • Kardiopulmonální resuscitace dospělé osoby (CPR Chest Compressions). 
  • Kardiopulmonální resuscitace dospělé osoby (CPR Chest Compressions Combined With Rescue Breathing). 
  • Řešení vážného krvácení (Serious Bleeding Management).
  • Řešení šoku (Shock Management).
  • Péče o poraněnou páteř (Spinal Injury Management).
  • Dušení dospělých při vědomí a v bezvědomí (Conscious / Unconscious Choking Adult).  

Rozšířené dovednosti (2 Optional Skills):

Jako rozšířené dovednosti (Optional Sklill) mohou být v mezinárodního kurzu EFR PRIMARY CARE vyučovány - použití záchranného kyslíku (Emergency Oxygen Use Orientation) a automatizovaná externí defibrilace (Automated External Defibrillator Use) . V případě zájmu lze kurz o dovednosti rozšířit nebo absolvovat ještě level EFR AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) COURSE a získat další mezinárodní kvalifikaci. 

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMREGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci  (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA. Platnost mezinárodní certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER). Platnost českého certifikátu není omezena.
  

TERMÍNY - Staré Město u UH:

15. 8. 2023 - od 9:00

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!