EMERGENCY FIRST RESPONSE CARE FOR CHILDREN

EFR ROZŠÍŘENÁ PÉČE O DĚTI (BLS, CPR a první pomoc u dětí)

Emergency First Response Care for Children (EFR rozšířená péče o děti) je zdravotnický kurz zaměřený na prvotní a druhotnou péči u dětí, tedy Primary a Secondary Care for Children (Infant / Child). Účastníci se seznámí s principem a hodnocením linky života (Cycle of Care) u dětí, naučí se důležité kroky a techniky ke zvládnutí život ohrožujících situací, především kardiopulmonální resuscitaci (CPR) všech dětských kategorií. Dále frekventanti trénují řešení vážných krvácení, péči o dítě v šoku, péči o dítě s poraněním páteře a skeletu. V blocích odpovídajících druhotné péči se učí a trénuje podrobnější vyšetření zraněného dítěte, hodnocení zranění, hodnocení možných onemocnění, měření fyziologických funkcí, obvazová technika, ošetření traumat různého rozsahu, fixování zlomenin / vykloubenin a další. Struktura kurzu představuje 12 základních zvyučovaných dovedností  aplikovaných na časté stavy ohrožující či poškozující zdraví dětí. Zmiňuje také prevenci a rizika spojená s dětským věkem.

Délka kurzu: celodenní školení / nebo individuálně - samostudium s Work´s Book, možná je i večerní výuka

Certifikát:  Mezinárodní certifikát EFR Care for Children, český certifikát, plastová ID karta   

Cena kurzu: 4500 Kč

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně certifikačních poplatků, instruktorských poplatků, studijní literatury, resuscitačních pomůcek a občerstvení.

Základní dovednosti (12 Skills):

 • Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost, použití ochranných pomůcek (Scene Assessment and Barrier Use).
 • Prvotní hodnocení (Primary Assessment).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte 1 – 12 let (Child CPR).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte 0 – 1 rok (Infant CPR).
 • Řešení vážného krvácení (Serious Bleeding Management).
 • Řešení šoku (Shock Management).
 • Péče o poraněnou páteř (Spinal Injury Management).
 • Dušení kojence (Conscious Choking Infant).   
 • Dušení větších dětí (Conscious Choking Child). 
 • Posouzení zranění, vyšetření skeletu (Injury Assessment).
 • Posouzení nemoci, vyšetření, diagnóza (Illness Assessment).
 • Obvazová technika (Bandaging).

Rozšířená dovednost (1 Optional Skill):

Jako rozšířenou dovednost lze zařadit do výuky automatizovanou externí defibrilaci u dětí (Automated External Defibrillator Use with Children). V případě zájmu lze kurz o dovednosti rozšířit nebo absolvovat ještě level EFR AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) COURSE a získat další mezinárodní kvalifikaci.

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMERGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci  (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA. Platnost mezinárodní certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER). Platnost českého certifikátu není omezena.

TERMÍNY - Staré Město u UH:

13. 5. 2021 - od 9:00

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!