EMERGENCY FIRST RESPONSE CARE FOR CHILDREN

EFR ROZŠÍŘENÁ PÉČE O DĚTI (BLS, CPR a první pomoc u dětí)

Emergency First Response Care for Children (EFR rozšířená péče o děti) je zdravotnický kurz zaměřený na prvotní a druhotnou péči u dětí, tedy Primary a Secondary Care for Children (Infant / Child). Účastníci se seznámí s principem a hodnocením linky života (Cycle of Care) u dětí, naučí se důležité techniky ke zvládnutí život ohrožujících situací. V základní podpoře životních funkcí trénujeme kardiopulmonální resuscitaci (CPR) všech dětských kategorií. Dále frekventanti trénují řešení vážných krvácení, péči o dítě v šoku, péči o dítě s poraněním páteře a skeletu. V blocích odpovídajících druhotné péči se trénuje vyšetření zraněného dítěte, ošetření zranění (skeletární úrazy, popáleniny), ošetření akutních onemocnění (alergické reakce, horečky, akutní záněty), měření fyziologických funkcí, obvazová technika, ošetření traumat různého rozsahu, fixování zlomenin / vykloubenin a další. Struktura kurzu představuje 12 základních vyučovaných dovedností aplikovaných na časté stavy ohrožující život dítěte. Věnujeme se také prevenci a vybavení domácí lékárničky. 

Na přání klientů lze zařadit rozšiřující dovednost "CPR AED", resuscitace s automatickým externím defibrilátorem a jeho použitím u dětí. Tato dovednost zvýší výrazně hodinovou dotaci kurzu, proto se platí zvlášť. Certifikace je následně rozšířena o CHILD CPR AED (laickou defibrilaci u dětí) a uvádí se také na certifikátech.

Délka kurzu: Celodenní školení

Certifikát:  Mezinárodní certifikát EFR Care for Children, český certifikát, plastová ID karta   

Cena kurzu: 4 900 Kč

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně certifikačních poplatků, instruktorských poplatků, studijní literatury, resuscitačních pomůcek a občerstvení.

Základní dovednosti (12 Skills):

 • Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost, použití ochranných pomůcek (Scene Assessment and Barrier Use).
 • Prvotní hodnocení (Primary Assessment).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte 1 – 12 let (Child CPR).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte 0 – 1 rok (Infant CPR).
 • Řešení vážného krvácení (Serious Bleeding Management).
 • Řešení šoku (Shock Management).
 • Péče o poraněnou páteř (Spinal Injury Management).
 • Dušení kojence (Conscious Choking Infant).   
 • Dušení větších dětí (Conscious Choking Child). 
 • Akutní stavy/onemocnění u dětí - anafylatická reakce, laryngitis sub. acut., přehřátí, febrilní křeče (Acute Illness).
 • Akutní stavy/úrazy u dětí - termická poranění, zlomeniny a skeletární poranění (Acute Injury).
 • Posouzení zranění, vyšetření skeletu (Injury Assessment).
 • Posouzení nemoci, vyšetření, diagnóza (Illness Assessment).
 • Obvazová technika (Bandaging).

Rozšířená dovednost (1 Optional Skill):

Jako rozšířenou dovednost lze zařadit do výuky automatizovanou externí defibrilaci u dětí (Automated External Defibrillator Use with Children). V případě zájmu lze kurz o dovednosti rozšířit nebo absolvovat ještě level EFR AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) COURSE a získat další mezinárodní kvalifikaci.

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMERGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci  (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA. Platnost mezinárodní certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER). Platnost českého certifikátu není omezena.

TERMÍNY - Staré Město u UH:

1. 7. 2023 - od 9:00

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!