EMERGENCY FIRST RESPONSE AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) COURSE

 

EFR POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO EXTERNÍHO DEFIBRILÁTORU V KURZU CPR & AED

E.F.R. Automated External Defibrillation (AED) Course integruje části Prvotní péče (Primary Care) s rozšířením kardiopulmonální resuscitace o laickou externí defibrilaci s použitím automatického exterrního defibrilátoru AED. Probírá se norma ke splnění požadavků z Primární péče (CPR), tedy základní podpora životních funkcí a kardiopulmonální resuscitace všech věkových kategoríí s podporou automatického externího defibrilátoru AED. Automatický externí defibrilátor (AED) je přístroj, pomocí něhož jsme schopni zvrátit FIBRILACI SRDCE (častý patologický stav, způsobující náhlou zástavu oběhu). V kurzu se účastníci seznámí se základní teorií laické defibrilace, s jejími postupy a fyziologickými aspekty defibrilace DOSPĚLÝ vs. DÍTĚ. Na trenažeru se učí použití a ovládání AED, algoritmus / postup linky života (Cycle of Care). Absolventi jsou schopni správně reagovat v situacích (nejen) srdeční zástavy a vyškoleni k použití AED defibrilátoru. Kurz EMERGENCY FIRST RESPONSE AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) je často vyučován i s rozšířenými dovednsotmi - použití záchranného kyslíku - Emergency Oxygen Use Orientation - obsluha záchranného kyslíkového přístroje v kombinaci s AED defibrilací. Výuka je pak časově navýšena a kurzovné individuální / dle počtu zájemců. 

Délka kurzu: 1 den / možná je i večerní nebo individuální výuka

Certifikát:  Certifikát EFR Automated external defibrillaion (CPR + AED) course, plastová ID karta   

Cena kurzu: 2900 Kč

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně certifikačních poplatků, instruktorských poplatků, studijní literatury, resuscitačních pomůcek a občerstvení.

Akreditace: Emergency First Response (EMEA Ltd). 

Akreditace ČAS (ČESKOU ASOCIACÍ SESTER) a zařazení do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Počet udělených kreditů: 4

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMERGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci  (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA. Platnost certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER). Kurz máme také akreditován ČESKOU ASOCIACÍ SESTER a je zařazen do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Jeho absolvováním mohou získat všichni nelékařští pracovníci dle Zákona č. 96/2004 Sb. 4 kreditní body. 

Vyučované dovednosti (9 Skills):

 • Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost (Scene Assessment).
 • Prvotní hodnocení (Primary Assessment).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Adult CPR - Chest Compressions).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Adult CPR - Chest Compressions Combined With Rescue Breathing).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého s použitím AED (Adult CPR and AED Use).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte (Child CPR and AED Use).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte 0 - 1 rok (Infant CPR).
 • Dušení dospělého a dítěte (Adult and Child Choking).
 • Dušení kojence (Infant Choking).   
Rozšířené dovednosti:
Pouze u výuky rozšířené  o obsluhu záchranného kyslíkového přístroje - Emergency Oxygen Use Orientation.
 
 • Bezpečnost při práci a manipulaci s kyslíkovým záchranným systémem.
 • Oxygenoterapie a její význam v CPR.
 • Skladba a obsluha záchranného kyslíkového přístroje.
 • Nácviky oxygenoterapie v CPR a urgentních stavech (simulace).
 • Nácviky modelových situací kombinovaného použití - CPR-OXY & AED.
 

TERMÍNY - Staré Město u UH:

21. 3. 2018 - od 10:00 - EFR CPR and AED

21. 3.  2018 - od 10:00 - EFR CPR and AED with OXY - kurz včetně výuky záchranného kyslíku - Emergency Oxygen Use Orientation.

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!

Kurzy lze připravit v různých variantách - výuka o víkendech, přes týden, možná je i odpolední výuka ve všedních dnech. 

 

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com