EMERGENCY FIRST RESPONSE PRIMARY AND SECONDARY CARE (BLS and CPR and FIRST AID Provider)

EFR PRVOTNÍ A DRUHOTNÁ PÉČE (Základní podpora životních funkcí + CPR a PRVNÍ POMOC)

Tento kurz je kombinací školení E.F.R. Primary Care (CPR) a E.F.R. Secondary Care (First Aid), tedy prvotní i druhotné péče. Vhodný pro účastníky, kteří nemají čas absolvovat oba kurzy zvlášť nebo chtějí být certifikováni v obou programech v jednom kurzu (výhodná cena). Frekventanti si osvojí princip a hodnocení linky života (Cycle of Care). Naučí se důležité kroky a techniky ke zvládnutí život ohrožujících situací - především kardiopulmonální resuscitaci (CPR), zástavu krvácení a další postupy u urgentních stavů (viz základní dovednosti). Dále se učí vyšetřovat zraněného, posoudit zranění, posoudit možná onemocnění, měří fyziologické funkce, ovládají základní obvazovou techniku, ošetřují termická poranění, poranění skeletu, fixují zlomeniny a vykloubeniny. Z neúrazových stavů řeší akutní situace významné v první pomoci svou četností, např. epileptický záchvat, anafylaktická reakce či komplikace diabetu. Výuka dovedností je aplikována na časté stavy, představující každodenní rizika poškození zdraví případně je možné zařadit také další rozšiřující témata, vyžádaná klientem. Účastník kurzu se tak učí správné reakci a postupů v těchto situacích. 

Délka kurzu: Celodenní školení

Certifikát:  Mezinárodní certifikát EFR Primary and Secondary Care (CPR + First Aid), český certifikát, plastová ID karta   

Cena kurzu: 8 400 Kč

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně certifikačních poplatků, instruktorských poplatků, studijní literatury, resuscitačních pomůcek a občerstvení.

Základní dovednosti prvotní péče (9 Skills):

 • Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost (Scene Assessment).
 • Použití ochranných pomůcek (Barrier Use).  
 • Prvotní hodnocení (Primary Assessment).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělé osoby (CPR Chest Compressions). 
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělé osoby (CPR Chest Compressions Combined With Rescue Breathing). 
 • Řešení vážného krvácení (Serious Bleeding Management).
 • Řešení šoku (Shock Management).
 • Péče o poraněnou páteř (Spinal Injury Management).
 • Dušení dospělých při vědomí a v bezvědomí (Conscious / Unconscious Choking Adult).  

Základní dovednosti druhotné péče (4 Skills):

 • Posouzení zranění, vyšetření skeletu (Injury Assessment).
 • Posouzení nemoci, vyšetření, diagnóza (Illness Assessment).
 • Obvazová technika (Bandaging).
 • Fixace zlomenin, vykloubenin a jiných traumat (Splinting for Dislocations and Fractures).
Témata první pomoci (SC) v rámci úrazů:
 • Popáleniny (Combustiones).
 • Úraz elektrickým proudem (Electric Shoc Management).
 • Poranění skeletu, traumata (Skeletal Injuries, Fractures).
Témata první pomoci (SC) v rámci akutních onemocnění:
 • Epileptický záchvat (Epileptic Fit).
 • Komplikace diabetu (Complications of Diabetes).
 • Řešení Anafylaktické reakce (Anaphylactic Reaction).
Rozšířené dovednosti (2 Optional Skills):

Jako rozšířené dovednosti (Optional Sklill) mohou být v mezinárodního kurzu EFR PRIMARY CARE vyučovány - použití záchranného kyslíku (Emergency Oxygen Use Orientation) a automatizovaná externí defibrilace (Automated External Defibrillator Use) . V případě zájmu lze kurz o dovednosti rozšířit nebo absolvovat ještě level EFR AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) COURSE a získat další mezinárodní kvalifikaci.

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMREGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci  (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA. Platnost mezinárodní certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER). Platnost českého certifikátu není omezena.

TERMÍNY - Staré Město u UH:

15. 8. 2023 - od 9:00

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!

28. 10. 2017 - od 9:00 + 29. 10. 2017 - od 9:00