Další varianty kurzů EMERGENCY FIRST RESPONSE

Kurzy EMERGENCY FIRST RESPONSE lze kombinovat dle požadavků klienta.

Studujní programy a jejich vzájemné kombinace:

  • PRIMARY AND SECONDARY CARE AND CARE FOR CHILDREN WITH AED
  • PRIMARY CARE (CPR) AND SECONDARY CARE (FIRST AID) AND CARE FOR CHILDREN
  • PRIMARY CARE (CPR) AND SECONDARY CARE (FIRST AID) WITH AED
  • PRIMARY CARE (CPR) AND SECONDARY CARE (FIRST AID)
  • PRIMARY CARE (CPR) WITH AED
  • PRIMARY CARE (CPR) ONLY
  • SECONDARY CARE (FIRST AID) ONLY
  • CARE FOR CHILDREN WITH AED
  • CARE FOR CHILDREN ONLY

Pro možnosti kombinace, hodinové dotace, cenové kalkulace a bližší informace o organizaci nás prosím kontaktujte