O nás

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce specializovaná na výuku zdravotních kurzů, se zaměřením na první pomoc a záchranářství. Poskytujeme rekvalifikační, specializované a individuální kurzy / školení / semináře v první pomoci a zdravovědě. Řadu let vzděláváme ve zmiňovaném oboru sportovní zdravotníky, školitele, instruktory, zdravotníky zotavovacích akcí, trenéry, pedagogy, sociální pracovníky a širokou veřejnost. Jsme držiteli instruktorské licence k výuce mezinárodních programů první pomoci EMERGENCY FIRST RESPONSE EMEA Ltd. s celosvětovou platností. Zajišťujeme zdravotnické zajištění (dozory) na společensko-kulturních akcích všech typů. Máme profesionální tým složený výhradně ze zdravotnických pracovníků (lékařů, záchranářů, sester, odborných pedagogů). Všichni naši lektoři mají vysokoškolské vzdělání a profesionální zdravotnický výcvik. Činnosti se věnujeme od roku 2007 a k výuce vlastníme řadu národních i mezinárodních akreditací.

Naše akreditace: 

  • Akreditovaná vzdělávací instituce MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOV. ČR 
  • Akreditovaná vzdělávací instituce MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
  • Akreditovaná vzdělávací instituce MINISTERSTVA VNITRA ČR
  • Mezinárodní certifikace EMERGENCY FIRST RESPONSE
  • CŽV nelékařských zdravotnických pracovníků - kredity ČAS
  • CŽV pedagogických pracovníků - akreditace DVPP

Klíčová slova naší práce:

  • Kvalita
  • Profesionalita
  • Vazba na klienta

Pevně věříme, že naše bohaté zkušenosti s dlouholetou praxí poskytnou životně důležité informace a dovednosti Vám všem, kteří nás vyhledáte a v případě spolupráce budete s našimi službami spokojeni. 

Naučte se a poskytujte první pomoc! 

Školíme skupiny i jednotlivce!