Činnost a služby

Akreditace MŠMT ČR  -  Akreditace MPSV ČR  -  Akreditace MV ČR

Celoživotní vzdělávání nelék. zdravot. pracovníků (kredity) - ČESKÁ ASOCIACE SESTER.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - SYSTÉM DVPP (MŠMT ČR).

Kurzy s mezinárodní platností - EMERGENCY FIRST RESPONSE Corp.