Akreditace MŠMT ČR  -  Akreditace MPSV ČR  -  Akreditace MV ČR

Celoživotní vzdělávání nelék. zdravot. pracovníků (kredity) - ČESKÁ ASOCIACE SESTER.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - SYSTÉM DVPP (MŠMT ČR).

Kurzy s mezinárodní platností - EMERGENCY FIRST RESPONSE Corp.

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com