Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy

Délka kurzu: 20 hod.

Certifikáty: Osvědčení o školení s akreditací MŠMT CZ 

Cena kurzu: jednotllivci 1100 Kč, množstevní slevy pro instituce a školy na základě individuální domluvy

Akreditace: MŠMT ČR, (DVPP)

Stručný popis kurzu:

Školení první pomoci pro pedagogické pracovníky v systému DVPP, je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím 39443/2012-201-748. Kurz seznámí uchazeče se základy poskytování předlékařské první pomoci, rozpoznání stavů bezprostředně ohrožujících život, praktické postupy poskytnutí první pomoci tak, aby byli schopni adekvátně reagovat v případě náhlé změny zdravotního stavu jiné osoby. Kurz bude zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v prostředí školy, na lyžařském a plaveckém výcviku, při pobytu v přírodě či škole v přírodě.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol.

Osnova kurzu předepsaná MŠMT CZ:

 • Zabezpečení místa nehody.
 • Transport raněného.
 • Kontrola životních funkcí.
 • Postižený v bezvědomí.
 • Srdeční zástava, srdeční záchvaty.
 • Kardiopulmonální resuscitace.
 • Zraněný s dýchacími obtížemi.
 • Zvládání masivního krvácení.
 • Popáleniny a krvácející rány.
 • Cizí tělesa v ráně.
 • Poranění pohybového aparátu.
 • Záchvaty.
 • Křečové stavy.
 • Intoxikace.

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška probíhá formou testu o 50 otázkách. K úspěšnému zakončení musí absolvent dosáhnout min. 82% úspěšnosti. Písemná část je v délce 45 minut.

Termíny - po domluvě.

Kurz lze absolvovat individuálně i skupinově (ve školách, institucích).

Rádi zodpovíme vaše dotazy, kontaktujte nás.

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com