Záchranářské minimum

Ve spolupráci s Vodní záchrannou službou Brno-město jsme připravili dvoudenní výcvikový kurz, k získání základních znalostí a dovedností při poskytování první pomoci a základům záchrany tonoucího. 

Kurz je určen především pracovníkům bazénů, aquaparků, koupališť, wellness-center, saun, fitness-center, učitelům TV, trenérům, plaveckým instruktorům, členům první pomoci zdravotníkům zotavovacích akcí atp. Školení se dále doporučuje servisním a technickým pracovníkům zařízení, aby mohli adekvátně pomoci plavčíkovi při řešení situací vyžadujících spolupráci.

Délka kurzu: 2 dny (18 hodin)

Certifikát: Certifikát s platností 2 roky (poté nutná prolongace)

Cena: 1400 Kč / osobu

Podmínky přijetí: Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, aktivní plavec

Popis kurzu:

Kurz neopravňuje k vykonávání profese plavčíka!   

Absolvent smí provádět např. dozor nad vybranými atrakcemi, relaxačními bazény saun či wellness, nutného (časově krátkého) zajištění dozoru nad bazénem v nepřítomnosti plavčíka, vzniklého z důvodů akutních ošetření zraněných nebo jiných neodkladných situacích vykonávaných plavčíkem v době služby. Dále může provádět podpůrný dozor bazénu s využitím kamerového systému (plavčík musí být na pracovišti), asistovat plavčíkovi ve výkonu činnosti (dozor nad atrakcí, asistence dozoru ap.). 

Náplň kurzu:

1) Prevenční a technická část:

 • Prevence na bazénech a koupalištích.
 • Rizika pracovního prostředí, zdroje možného nebezpečí.
 • Právní legislativa v kooperaci se stanovením rizik a prevence na bazénech a koupalištích.
 • Speciální zařízení a aktivity.

2) Zdravotnická část:

 • Základní podpora životních funkcí, resuscitace.
 • Použití ochranných pomůcek.
 • Vybrané části první pomoci a urgentní stavy.
 • Použití zdravotnické techniky, obvazová technika.

3) Záchranářská část:

 • Plavání - zdokonalování technik, dovednostní výcvik.
 • Záchrana tonoucího - osobní zásah, záchranné pomůcky.
 • Transport a vynášení tonoucího, manipulace s postiženým, záchranné prvky.

Závěrečná zkouška:

Test (ověření teoretických znalostí), praktická zkouška (prokázání získaných dovedností, řešení modelové situace).

Termíny a místo konání: 

Kurz bude realizován dle požadvků klientů buďto ve Starém Městě u Uherského Hradiště nebo v Brně.

Termíny v jednání, lze i individuálně po domluvě.

 

Bližší informace o organizaci a přihlášení do kurzu viz kontakt.

 

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com