Školení PRVNÍ POMOCI PRO pedagogY

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO PEDAGOGY ZŠ, SŠ, VOLNOČASOVÉ PEDAGOGY, ASISTENTY A VYCHOVATELE

Život a zdraví patří k nejvyšším hodnotám každého člověka. Poskytnutí první pomoci druhému v nouzi je věcí morální i občanské povinnosti a týká se nás všech (neposkytnutí první pomoci je trestné dle platného Trestního zákona 40/2009 Sb., § 150 a § 151), tím spíše u zaměstnanců školských zařízení, kde ji předpokládáme již z charakteru povahy zaměstnání. Ve školním prostředí vznikají různá rizika ohrožení života a zdraví žáků, studentů i samotných pracovníků. Proto je dle zákona zaměstnavatelům ukládána povinnost těmto rizikům předcházet, odstranit je nebo alespoň minimalizovat. Z úrazových statistik a knih úrazů školních zařízení jasně vnímáme, že školní prostředí řadíme mezi rizikové a k poškození zdraví zde dochází poměrně často. Oblast první pomoci je v tomto směru základním parametrem a neměla by být podceňována. Naše organizace nabízí všem školním i neškolním institucím a jejich zaměstnancům školení v základech první pomoci se zřetelem na rizika edukačního prostředí a jeho komplikace. Vedoucím zaměstnancům zároveň poskytneme poradenství ve věcech zdravotnického vybavení, legislativy a dalších povinností s tím spojených (traumatologický plán apod.). 

Délka kurzu: Dohodou / doporučujeme alespoň 3 hod.

Certifikát: Osvědčení o školení v první pomoci (dle požadavků - hromadné / osobní).

Cena kurzu: Dohodou / dle charakteru akce.

Osnova školení:
Náplní kurzu je základní podpora životních funkcí - resuscitace dle příslušných doporučení evropské resuscitační rady (ERC GUIDELINES) a vybrané urgentní stavy (svou četností nejvýznamnější v PP) včetně stavů specifických pro školní prostředí. Účastníci mají možnost procvičit si kardiopulmonální resuscitaci na modelech, ošetřit imitovaná poranění (zlomeniny, rány) a seznámit se s novými trendy v použití zdravotnického materiálu (lékárničky). 
 
  • Základní podpora životních funkcí, resuscitace / BASIC LIFE SUPPORT (CPR)
  • Použití ochranných pomůcek / USE BARRIERS
  • Neodkladné urgentní stavy, život zachraňující úkony / URGENT CONDITIONS
  • Rizika pracovního prostředí / RISK WORK ENVIRONMENT
  • Výbava lékárničky / EQUIPMENT FIRST AID KIT
Program je didakticky připraven tak, aby naplňoval potřebné cíle a vedl k získání potřebných znalostí/dovedností. Vždy jsou respektovány nejnovější postupy pro resuscitaci a první pomoc (ERC GUIDELINES, Standardy první pomoci ČČK). V případě zájmu zašleme podrobnější informace a domluvíme časové možnosti organizace.
 

Reference na naše školení zde

Kurz lze absolvovat individuálně i skupinově (ve školách, institucích).

Rádi zodpovíme vaše dotazy, kontaktujte nás.

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com