Plavčík

Plavčík

Ve spolupráci s Vodní záchrannou službou Brno-město realizujeme rekvalifikanční kurz Plavčík. Kurz je zaměřen na získání dovedností potřebných pro účelnou a efektivní záchranu tonoucích na bazénech, koupalištích a aquaparcích.
 
Délka kurzu: 70 hodin
Certifikát: Certifikát s platností 2 roky (poté nutná obnova)
Cena: 3 900 Kc
 
Vstupní požadavky: 
Dosažení 18 let nejpozdeji v den zkoušek, ukončená základní školní docházka, zdravotní zpusobilost potvrzená lékařem, schopnost uplavat volným stylem 200 m (z toho prvních 100 m v čase do 2:00 minut, měřeno na 1. hodině).
 
Průběh kurzu: 
Bloková výuka (bazén, učebna), záverečná zkouška.
 
Osnova kurzu:
 • Plavání (zdokonalování techniky plaveckých způsobů, speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích).
 • Záchrana tonoucích.
 • První pomoc.
 • Potápění (bez a se základní potápěčskou výstrojí.
 • Doplňující znalosti (legislativa, prevence a taktika vodní záchrany).
 
Profil absolventa:
Absolvent kurzu je kompetentní k výkonu práce plavčíka na bazénech, koupalištích a aquaparcích.
 
Zkouškové požadavky:
 
Plavání
 • 400 m zvoleným plaveckým zpusobem, z toho prvních 200 m v case do 4:00 minut.
 • 25 m pod vodou.
 • 50 m zvoleným plaveckým zpusobem s hlavou nad vodou (start z vody), v casovém limitu 1:10 minut.
Záchrana tonoucích
 • 200 m tažení tonoucího.
 • 2 techniky priblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího.
 • 2 techniky obrany plavcíka.
 • 50 m záchrana modelu.
 • Záchranná akce s pásem

Místo školení a termíny:

Výuka možná v Brně a Starém Městě u Uherského Hradiště.

Informace pro zájemce na e-mailu: rescue.training@email.cz nebo na kontaktu - zde.

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com