Mistr plavčí

Ve spolupráci s Vodní záchrannou službou Brno-město realizujeme rekvalifikační kurz Mistr Plavčí. Kurz Mistr Plavčí je určen pro profesionální plavčíky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti záchrany tonoucích či první pomoci nebo musí zajistit bezpečnost na bazéně dle normy TNV 940920.
 
Délka kurzu: 150 hod.
Certifikát: Certifikát s platností 5 let (poté možná obnova)
Cena: 4 900 Kc
 
Vstupní požadavky:
Platná kvalifikace Plavčík, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, schopnost uplavat volným stylem 400 m.
 
Průběh kurzu: 
Bloková výuka (bazén, učebna), zpracování seminární práce, konzultace, záverecná zkouška.
 
Osnova kurzu:
 • Plavání (didaktika plaveckých způsobů)
 • Záchrana tonoucích
 • První pomoc
 • Potápění (potápění s přístrojem)
 • Doplňující znalosti (legislativa, prevence a taktika vodní záchrany)
Zkouškové požadavky:
 
Plavání
 • 400 m kraul v čase do 8:00 min, poté doplavat do 1 km (volným plaveckým způsobem).
 • 35 m pod vodou, v závěru úseku (30-35 m) sebrat 3 puky, které jsou umístěny v nejhlubší části bazénu (min. 1,80 m).
 • 100 m zvoleným plaveckým způsobem s hlavou nad vodou (start z vody), z toho prvních 50 m v časovém limitu 0:55, zbylých 50 m doplavat.
 • Šlapání vody 10 minut (z toho prvních 5 minut s rukama nad vodou).
Záchrana tonoucích
 • 200 m tažení tonoucího.
 • Modelová záchranná akce.
 • 3 techniky priblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího.
 • 3 techniky obrany.
 • Záchranná akce s pásem.
 • Praktická zkouška z veslování, pádlování a záchrany pomocí surfového plováku.
 • Záchranná akce s pomůckou.
 • Test.
První pomoc
 • Kardiopulmonální resuscitace (10 minut) modelová situace - dospělé osoby nebo dítěte.
 • První pomoc při poranění páteře ve vodě.
 • Obvazová technika.
 • Test.
Potápění
 • Modelová akce - záchrana tonoucího potápěče.
 • Test.
Doplňující znalosti
 • Horolezecká technika.
 • Test.
 
Místo školení a termíny:

Výuka možná v Brně a Starém Městě u Uherského Hradiště.

Informace pro zájemce na e-mailu: rescue.training@email.cz nebo na kontaktu - zde.

 

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com